Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział w Brodnicy 00038-6523.2-SW0210055/17/18

By | 31 maja 2012

Wzmocnienie przedsiębiorczości na obszarze LSR poprzez modernizację i wyposażenie pawilonu noclegowego Stanicy Wodnej PTTK w Bachotku oraz utworzenie miejsca pracy4 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział w Brodnicy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział w Brodnicy .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja i wyposażenie pawilonu noclegowego Stanicy Wodnej PTTK w Bachotku.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Wzmocnienie przedsiębiorczości na obszarze LSR poprzez modernizację i wyposażenie pawilonu noclegowego Stanicy Wodnej PTTK w Bachotku oraz utworzenie miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 261486.61.

Kwota Wkładu EFMR: 111131.55.

Kod Pocztowy: 87-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00038-6523.2-SW0210055/17/18.


Utworzenie przedsiębiorstwa i rozpoczęcie działalności gospodarczej poprzez zakup środków trwałych4 Piskórz Patryk

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Piskórz Patryk.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup samochodu z zabudową. wózka widłowego oraz rusztowania w celu utworzenia przedsiębiorstwa budowlanego.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Utworzenie przedsiębiorstwa i rozpoczęcie działalności gospodarczej poprzez zakup środków trwałych.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 199961.47.

Kwota Wkładu EFMR: 76484.7.

Kod Pocztowy: 28-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00050-6523.2-SW1310062/18/19.


Utworzenie nowej infrastruktury rekreacyjnej na obszarze rybackim poprzez budowę placu rekreacyjnego w Tomicach do czasu złożenia wniosku o płatność końcową4 Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Aktywny wypoczynek w Tomicach – budowa placu rekreacyjnego w Tomicach..

Skrócony opis operacji: budowa siłowni zewnętrznej oraz wymiana nawierzchni boiska.

Cel operacji: Utworzenie nowej infrastruktury rekreacyjnej na obszarze rybackim poprzez budowę placu rekreacyjnego w Tomicach do czasu złożenia wniosku o płatność końcową.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 146610.17.

Kwota Wkładu EFMR: 72240.65.

Kod Pocztowy: 34-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00043-6523.2-SW0610003/19.


Zachowanie bioróżnorodności obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej poprzez zakup umundurowania i sprzętu dla Społecznej Straży Rybackiej4 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup umundurowania i sprzętu dla Społecznej Straży Rybackiej..

Skrócony opis operacji: Wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.

Cel operacji: Zachowanie bioróżnorodności obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej poprzez zakup umundurowania i sprzętu dla Społecznej Straży Rybackiej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 40900.

Kwota Wkładu EFMR: 29550.25.

Kod Pocztowy: 39-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00033-6523.2-SW0910011/17/18.zdejmowanie humusu, skrót metr, arimr międzyświeć, program rozwoju obszarów wiejskich 2014-2020, stonoga korwin, wniosek o dopłaty do paliwa rolniczego, bip bielice, boleslawiec.pl, golejow, ośródka, hedera helix thorndale, typy kolczyków, działki ogrodowe koszalin, mleczarnie wielkopolska, ckirz, arimr kraków wnioski, przejdz na ty, dopłaty bezpośrednie dla rolników…