Powiat Elbląski 00100-6523.2-SW1410060/18/19

By | 8 października 2011

Stworzenie nowych możliwości spędzania czasu: turystyka i rekreacja. propagowanie możliwości korzystania z Zalewu Wiślanego. Zwiększenie liczby osób korzystających ze zmodernizowanej infrastruktury turystycznej poprzez zakup rowerów wodnych (2 rowerów wod4 Powiat Elbląski

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Powiat Elbląski .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wyposażenie Stanicy wodnej w Nadbrzeżu w sprzęt rekreacyjny zwiększający potencjał i atrakcyjność obiektu.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Stworzenie nowych możliwości spędzania czasu: turystyka i rekreacja. propagowanie możliwości korzystania z Zalewu Wiślanego. Zwiększenie liczby osób korzystających ze zmodernizowanej infrastruktury turystycznej poprzez zakup rowerów wodnych (2 rowerów wod.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 59534.

Kwota Wkładu EFMR: 42500.

Kod Pocztowy: 82-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00100-6523.2-SW1410060/18/19.


Wzmocnienie konkurencyjności firmy Auto – Kompleks Michał Marszałkowski poprzez utworzenie trzech miejsc pracy w celu rozwoju obszaru LGR Kaszuby.4 Marszałkowski Auto – Kompleks Michał

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Marszałkowski Auto – Kompleks Michał.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa stacji demontażu pojazdów w Kiełpinie..

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalnościgospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Wzmocnienie konkurencyjności firmy Auto – Kompleks Michał Marszałkowski poprzez utworzenie trzech miejsc pracy w celu rozwoju obszaru LGR Kaszuby..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 728070.49.

Kwota Wkładu EFMR: 242250.

Kod Pocztowy: 83-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00012-6523.2-SW1110015/17.


Promowanie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury poprzez zakup i wypożyczanie bezpiecznych i wyposażonych łodzi turystyczno-wędkarskich. wydanie vademecum ABC wędkowania oraz przeprowadzenie warsztatu ABC wędkowania4 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wyposażone i bezpieczne łodzie turystyczno-wędkarskie. vademecum ABC wędkowania i warsztat ABC wędkowania jako skuteczne narzędzia w promowaniu. zachowaniu i upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury.

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Promowanie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury poprzez zakup i wypożyczanie bezpiecznych i wyposażonych łodzi turystyczno-wędkarskich. wydanie vademecum ABC wędkowania oraz przeprowadzenie warsztatu ABC wędkowania.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 45426.

Kwota Wkładu EFMR: 29177.1.

Kod Pocztowy: 85-023.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00009-6523.2-SW0210016/17/18.


Wzrost konkurencyjności regionu oraz wzbogacenia oferty rekreacji i wypoczynku poprzez przebudowę amfiteatru miejskiego znajdującego się przy Piskim Domu kultury4 Piski Dom Kultury

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Piski Dom Kultury .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przebudowa amfiteatru przy Piskim domu kultury.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Wzrost konkurencyjności regionu oraz wzbogacenia oferty rekreacji i wypoczynku poprzez przebudowę amfiteatru miejskiego znajdującego się przy Piskim Domu kultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 478692.11.

Kwota Wkładu EFMR: 252270.65.

Kod Pocztowy: 12-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00054-6523.2-SW1410081/17/18.


Przywrócenie potencjału produkcyjnego Hodowli Pstrąga w Bondyrzu poprzez udrożnienie i umocnienie brzegów rzeki Wieprz4 Krzywosz Ośrodek Hodowli Ryb Łososiowatych „Pstrąg Roztoczański” Adam

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krzywosz Ośrodek Hodowli Ryb Łososiowatych „Pstrąg Roztoczański” Adam.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Udrożnienie i umocnienie brzegów rzeki Wieprz w miejscowości Bondyrz.

Skrócony opis operacji: Przywracanie lub zabezpieczanie potencjału produkcyjnego sektora rybołówstwa i akwakultury lub odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich i obszarów akwakultury. w przypadku jego zniszczenia w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywi.

Cel operacji: Przywrócenie potencjału produkcyjnego Hodowli Pstrąga w Bondyrzu poprzez udrożnienie i umocnienie brzegów rzeki Wieprz.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 121701.48.

Kwota Wkładu EFMR: 51722.5.

Kod Pocztowy: 22-442.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00002-6523.2-SW0910004/17.gmina gorno aktualnosci, kowr olsztyn przetargi, jw 2610, ustawa o obrocie ziemią rolną, projekt studni głębinowej, nazwisko dziecka po porodzie, gierłatowo, udostępnienie danych osobowych rodo, mapa zasadnicza rozporządzenie, arimr pabianice, biuro nieruchomości tarnów, ciągniki w cenie złomu, zaświadczenie działalności gospodarczej, oblicz gęstość zaludnienia w powiecie bieszczadzkim oraz powierzchnię krakowa, komańcza, jak ominąć plan zagospodarowania przestrzennego, wniosek o rozgraniczenie nieruchomości…