Powiat Sławieński 00180-6523.2-SW1610253/18/19

By | 23 stycznia 2015

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Powiatu Sławieńskiego (teren obszaru rybackiego miasta Darłowo) przeznaczonej na użytek publiczny poprzez zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Morskich w Darłowie wraz z montażem urządzeń siłow4 Powiat Sławieński

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Powiat Sławieński .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Zespołu Szkół Morskich w Darłowie..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Powiatu Sławieńskiego (teren obszaru rybackiego miasta Darłowo) przeznaczonej na użytek publiczny poprzez zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Morskich w Darłowie wraz z montażem urządzeń siłow.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 177120.

Kwota Wkładu EFMR: 118935.4.

Kod Pocztowy: 76-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00180-6523.2-SW1610253/18/19.


Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej nadmorskich obszarów LGD Dorzecze Łeby poprzez zakup innowacyjnego sprzętu do czyszczenia plaży przenośnych paneli słonecznych i stworzenie dwóch miejsc pracy4 PORT JACHTOWY W ŁEBIE sp. z o.o.

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: PORT JACHTOWY W ŁEBIE sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup innowacyjnego sprzętu do czyszczenia plaży oraz baterii słonecznych.

Skrócony opis operacji: 4.2.2 Podejmowanie wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej nadmorskich obszarów LGD Dorzecze Łeby poprzez zakup innowacyjnego sprzętu do czyszczenia plaży przenośnych paneli słonecznych i stworzenie dwóch miejsc pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 329036.21.

Kwota Wkładu EFMR: 139840.3.

Kod Pocztowy: 84-360.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00246-6523.2-SW1110409/18/19.192, zambrów, zambrowski, podlaskie, zarządzenie o inwentaryzacji rocznej wzór, nieruchomości strzelce krajeńskie, przeworsk gmina, kto potwierdza za zgodność z oryginałem, przypis akt prawny, zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego 2017, złocieniec zachodniopomorskie, jezioro ruskie, kod pocztowy jedlnia letnisko, koleśniki, pichlice, agrarne, arimr konin godziny otwarcia, 105,6, kołomąć, posłowie z opolszczyzny, cena m2 działki budowlanej na wsi, rejon energetyczny biała podlaska, gmina papowo biskupie, szkodniki sosny…