Powiat Suwalski 00015-6523.2-SW1010024/17/18

By | 11 grudnia 2013

Zwiększenie konkurencyjności oraz atrakcyjności turystycznej i bezpieczeństwa obszarów zależnych od rybactwa poprzez proekologiczne inwestycje poprawiające dostępność do dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego oraz do dóbr przyrody i dziedzictwa kulturowego 4 Powiat Suwalski

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Powiat Suwalski .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poprawa atrakcyjności turystycznej Powiatu Suwalskiego poprzez wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-historycznego i zasobów społeczno-gospodarczych Nadwigierskiej krainy siei..

Skrócony opis operacji: Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej.Wykonanie uzupełniającej infrastruktury turystycznej.Przeprowadzenie działań promocyjnych. propagowanie aktywności fizycznej wśród dzieci. młodzieży i dorosłych. w tym turystów oraz mieszkańców ob.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności oraz atrakcyjności turystycznej i bezpieczeństwa obszarów zależnych od rybactwa poprzez proekologiczne inwestycje poprawiające dostępność do dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego oraz do dóbr przyrody i dziedzictwa kulturowego .

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 291451.73.

Kwota Wkładu EFMR: 210573.05.

Kod Pocztowy: 16-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00015-6523.2-SW1010024/17/18.


Zapewnienie najwyższej jakości surowca rybnego dla konsumentów. Przyciągnięcie konsumentów z obszaru Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego oraz turystów.4 Polski Związek Wędkarski Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polski Związek Wędkarski Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup samochodu z izotermą i agregatem chłodniczym do transportu ryb..

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw. obejmującego działalność związaną z produkcją. przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury..

Cel operacji: Zapewnienie najwyższej jakości surowca rybnego dla konsumentów. Przyciągnięcie konsumentów z obszaru Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego oraz turystów..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 67600.

Kwota Wkładu EFMR: 28730.

Kod Pocztowy: 00-831.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00003-6523.2-SW1010002/17/18.nieruchomości parczew, cezary buko, arimr gostynin, białoboki, pożar kolorowanka, janiszów, www arr gov pl, gmina radlin, arimr wnioski o dopłaty, osp bierdzany, nabywanie nieruchomości rolnych, wniosek o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, wezwanie do zapłaty wynagrodzenia wzór, budowa zbiornika wodnego, ceny bydła marzec 2020, 64 030 śmigiel, transaminaza gpt, technologia robót ziemnych, podaj jakich spraw może dotyczyć referendum przeprowadzone w gminie, nieruchomości lipno, dochód z gospodarstwa rolnego 2019, osp biertułtowy…