Powiat Włoszczowski 00015-6523.2-SW1310018/18

By | 25 czerwca 2016

Poprawa warunków życia mieszkańców powiatu włoszczowskiego poprzez budowę i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej ukierunkowanej na turystykę rowerową.4 Powiat Włoszczowski

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Powiat Włoszczowski .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Powiecie Włoszczowskim ukierunkowanej na turystykę rowerową..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktur.

Cel operacji: Poprawa warunków życia mieszkańców powiatu włoszczowskiego poprzez budowę i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej ukierunkowanej na turystykę rowerową..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 168538.59.

Kwota Wkładu EFMR: 114605.5.

Kod Pocztowy: 29-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00015-6523.2-SW1310018/18.


Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji4 Nadnotecka Grupa Rybacka

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Nadnotecka Grupa Rybacka .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja.

Skrócony opis operacji: Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD. w tym sprawne funkcjonowanie biura LGD oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR oraz animowanie LSR.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 289750.34.

Kwota Wkładu EFMR: 233972.7.

Kod Pocztowy: 64-920.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00007-6523.4-SW1510008/18.


Rozwinięcie łańcucha dostaw gospodarstwa OHZ Sp. Z o. o. w Osieku. obejmującego działalność związaną z produkcją. przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury poprzez zakup ciągnika i dwóch przyczep rolniczych oraz utworzenie etat4 OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ W OSIEKU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ W OSIEKU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup ciągnika oraz dwóch przyczep rolniczych dla Ośrodka Hodowli Zarodowej Sp. z o.o..

Skrócony opis operacji: zakup ciągnika i przyczep.

Cel operacji: Rozwinięcie łańcucha dostaw gospodarstwa OHZ Sp. Z o. o. w Osieku. obejmującego działalność związaną z produkcją. przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury poprzez zakup ciągnika i dwóch przyczep rolniczych oraz utworzenie etat.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 377600.

Kwota Wkładu EFMR: 160480.

Kod Pocztowy: 32-608.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00010-6523.2-SW0610002/17/18.


Zakup odpowiedniego sprzętu tj. samochodu użytkowego z zabudową izotermiczną. który znacznie ułatwi zakres wielu działań prowadzonych w ramach prowadzonej działalności4 Pawlukowski Mirosław

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pawlukowski Mirosław.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup samochodu użytkowego z zabudową izotermiczną w celu usprawnienia i propagowania innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw.

Skrócony opis operacji: 1. Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw. obejmującego działalność związaną z produkcją. przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury2. Wspieranie przedsięb.

Cel operacji: Zakup odpowiedniego sprzętu tj. samochodu użytkowego z zabudową izotermiczną. który znacznie ułatwi zakres wielu działań prowadzonych w ramach prowadzonej działalności.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 170000.

Kwota Wkładu EFMR: 72250.

Kod Pocztowy: 14-526.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00094-6523.2-SW1410064/18/19.


Poprawa jakości świadczonych usług gastronomicznych w przedsiębiorstwie „OLIMP” poprzez wykonanie zabudowy części konsumpcyjnej zewnętrznej. zakup urządzeń do gastronomii i zatrudnienie pracowników.4 Pankowski Kamil

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pankowski Kamil.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poprawa jakości świadczonych usług gastronomicznych w przedsiębiorstwie „OLIMP” Kamil Pankowski poprzez inwestycje.

Skrócony opis operacji: 1.1.2 Wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw produktów sektora rybołówstwa. rybactwa śródlądowego i akwakultury na obszarze LSR4.1.2 Wspieranie przedsiebiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw. obejmują.

Cel operacji: Poprawa jakości świadczonych usług gastronomicznych w przedsiębiorstwie „OLIMP” poprzez wykonanie zabudowy części konsumpcyjnej zewnętrznej. zakup urządzeń do gastronomii i zatrudnienie pracowników..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 111175.84.

Kwota Wkładu EFMR: 42499.15.

Kod Pocztowy: 78-220.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00212-6523.2-SW1610292/18/19.


Rozpropagowanie nieselektywnych technik śródlądowego połowu ryb poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk z fińską LGR Laponia4 Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Fishing Inteligently (Inteligentne Rybactwo).

Skrócony opis operacji: Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym operacje na rzecz łagodzenia zmian klimatu.

Cel operacji: Rozpropagowanie nieselektywnych technik śródlądowego połowu ryb poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk z fińską LGR Laponia.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 38823.2.

Kwota Wkładu EFMR: 31349.7.

Kod Pocztowy: 12-250.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00001-6523.3-SW1400001/18/19.



hydranty zewnętrzne, od do do do, zywiecki, mniow, dębica rynek, krzywa składu ziarnowego, fornetka, nowe miasto nad warta, www.trwam.pl, odr łosiów, iii czp 14/07, kosztorys przykład, urzad pracy stg, artmet wieruszów, deszczułka, darmowa pomoc prawna bydgoszcz, woj.podkarpackie, bip gmina szadek, miodnica, osadzenie parapetu, krach majątkowy krzyżówka, budowa chlewni przepisy…