Powiat Wołomiński 00017-6523.2-SW0710017/17/18

By | 15 czerwca 2020

Celem operacji jest stworzenie dwóch miejsc rekreacji w miejscowości Kuligów i Stare Załubice oraz utworzenie miejsca pracy.4 Powiat Wołomiński

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Powiat Wołomiński .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie turystyczne na terenie Gmin Dąbrówka i Radzymin..

Skrócony opis operacji: 4.4. 4.4.1. 4.4.2.

Cel operacji: Celem operacji jest stworzenie dwóch miejsc rekreacji w miejscowości Kuligów i Stare Załubice oraz utworzenie miejsca pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 400863.63.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 05-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00017-6523.2-SW0710017/17/18.


Działanie polegające na zwalczaniu kłusownictwa w celu zachowania i zabezpieczenia różnorodności biologicznej poprzez zakup sprzętu w celu stworzenia mobilnej jednostki do patrolowania jezior4 Polski Związek Wędkarski Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach Zakład Rybacki w Rucianem-Nidzie

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polski Związek Wędkarski Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach Zakład Rybacki w Rucianem-Nidzie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup mobilnej jednostki do patrolowania jezior.

Skrócony opis operacji: Wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury przez przeciwdziałanie kłusownictwu.

Cel operacji: Działanie polegające na zwalczaniu kłusownictwa w celu zachowania i zabezpieczenia różnorodności biologicznej poprzez zakup sprzętu w celu stworzenia mobilnej jednostki do patrolowania jezior.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 28957.73.

Kwota Wkładu EFMR: 20921.9.

Kod Pocztowy: 12-220.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00089-6523.2-SW1410043/18.


Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego w Krukowie4 Karliński Ośrodek Kultury

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Karliński Ośrodek Kultury .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Karlino poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Krukowo.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działąlnością rybacką.

Cel operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego w Krukowie.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 92459.4.

Kwota Wkładu EFMR: 51000.

Kod Pocztowy: 78-230.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00195-6523.2-SW1610288/18/19.ewniosekplus arimr 2019, krus kielce kontakt, rośliny wysokobiałkowe wykaz, symbol siarki, arimr lodz, sokołów podlaski urząd miasta, urzad miasta miastko, senat 2015, karta dużej rodziny komu przysługuje, folia bąbelkowa szczecin, 1835, panstwo na z, ię, jama usadowa, dezydery chłapowski dzieci…