Powiat Wyszkowski 00018-6523.2-SW0710013/17/18

By | 23 września 2020

Celem operacji jest podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru Lokalnej Grupy Działania Zalewu Zegrzyńskiego poprzez utworzenie Powiatowego Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym w terminie do 31 października 2018 r4 Powiat Wyszkowski

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Powiat Wyszkowski .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym..

Skrócony opis operacji: 4.4. 4.4.1.

Cel operacji: Celem operacji jest podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru Lokalnej Grupy Działania Zalewu Zegrzyńskiego poprzez utworzenie Powiatowego Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym w terminie do 31 października 2018 r.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 567391.41.

Kwota Wkładu EFMR: 254982.15.

Kod Pocztowy: 07-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00018-6523.2-SW0710013/17/18.


Dywersyfikacja i różnicowanie prowadzonej działaności. poprzez rozbudowę oraz wyposażenie ośrodka jeździeckiego oraz utrzymanie i utworzenie nowego stanowiska pracy4 Piastowska Ewa

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Piastowska Ewa.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poprawa standardu Ośrodka Jeździeckiego ZAGRODA KONiWODA w Bąkowie gm. Trzebielinko w celu dostosowania do profilu rekreacyjno-sportow-terapeutycznego.

Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką.

Cel operacji: Dywersyfikacja i różnicowanie prowadzonej działaności. poprzez rozbudowę oraz wyposażenie ośrodka jeździeckiego oraz utrzymanie i utworzenie nowego stanowiska pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 200207.95.

Kwota Wkładu EFMR: 75368.88.

Kod Pocztowy: 77-235.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00174-6523.2-SW1110303/18.


Podniesienie wartości produktu sektora rybołówstwa i udziału lokalnych społeczności w badaniu zasobów rybołówstwa i zarządzania tymi zasobami4 Polski Związek Wędkarski Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polski Związek Wędkarski Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przebudowa pomieszczenia w istniejącym budynku magazynowo-biurowym w celu wygospodarowania pomieszczenia do zagospodarowania surowca rybnego – patroszarni i fileciarni..

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw. obejmującego działalność związaną z produkcją. przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury.

Cel operacji: Podniesienie wartości produktu sektora rybołówstwa i udziału lokalnych społeczności w badaniu zasobów rybołówstwa i zarządzania tymi zasobami.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 114594.32.

Kwota Wkładu EFMR: 48702.45.

Kod Pocztowy: 12-220.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00002-6523.2-SW1410003/17.


2.05.2021 Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 adcząca usługi środowiskowe

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: adcząca usługi środowiskowe.

Numer Identyfikacyjny Statku: 2.05.2021.

Nazwa operacji: 00050-6521.5-OR0300040/18.

Skrócony opis operacji: Operacja w ramach działania 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w gospodarstwie hodowlanym w Siedlisku gmina Gabowiec będzi emiała na celu promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb. Realizowana operacja będzie miała na celu realizowanie przez okres 5 lat zobowiązań w ramach pakietu 1 wymóg a i b oraz Pakietu 2 wymóg 2.1.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 104035.45.

Kwota Wkładu EFMR: 78026.58.

Kod Pocztowy: 22-425.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świ.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00018-6521.5-OR1600034/18.halina szymańska, księgi wieczyste olsztyn, wydatki jednostek samorządu terytorialnego ustawa, www sulejow pl, e wniosek logowanie, wzór wypełnionego pełnomocnictwa zus pel, kto może zostać ministrem, niepełnosprawność ruchowa z afazją, wisloka nowy zmigrod, olx praca sejny, skarga kasacyjna ppsa, nazwa projektu, przekrój ulicy, dyrektywa azotanowa 2018, zydowo, poland pride, zz pw, hodowla konopi, określony ustawą czas urzędowania burmistrza, portal irz plus, schemat instalacji fotowoltaicznej…