Powiatowe Centrum Kulturalno – Rekreacyjne we Włoszczowie 00027-6523.2-SW1310031/18

By | 22 sierpnia 2019

Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru zależnego od rybactwa poprzez zorganizowanie imprezy plenerowej promującej zachowanie lokalnego dziedzictwa rybackiego oraz walorów przyrodniczych włoszczowskich lasów.4 Powiatowe Centrum Kulturalno – Rekreacyjne we Włoszczowie

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Powiatowe Centrum Kulturalno – Rekreacyjne we Włoszczowie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Włoszczowa rybą i lasem stoi…”- promocja i zachowanie lokalnego dziedzictwa rybackiego oraz walorów przyrodniczych włoszczowskich lasów..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego: promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru zależnego od rybactwa poprzez zorganizowanie imprezy plenerowej promującej zachowanie lokalnego dziedzictwa rybackiego oraz walorów przyrodniczych włoszczowskich lasów..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 79744.64.

Kwota Wkładu EFMR: 50830.

Kod Pocztowy: 29-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00027-6523.2-SW1310031/18.


Wykorzystanie zasobów i walorów środowiska poprzez zagospodarowanie terenu przy jeziorze Górznieńskim i stawie na Wisiałkach w Górznie w wyniku wybudowania 2 ciągów pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zakupem wyposażenia.4 Miasto i Gmina Górzno

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Miasto i Gmina Górzno .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Górzyńskim i stawie na Wisiałkach w Górznie poprzez wybudowanie 2 ciągów pieszych wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej oraz zakupem wyposażenia..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Wykorzystanie zasobów i walorów środowiska poprzez zagospodarowanie terenu przy jeziorze Górznieńskim i stawie na Wisiałkach w Górznie w wyniku wybudowania 2 ciągów pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zakupem wyposażenia..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 267158.34.

Kwota Wkładu EFMR: 193021.4.

Kod Pocztowy: 87-320.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00033-6523.2-SW0210048/18.


Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej poprzez podjęcie działań mających na celu zachowanie tradycji lokalnych na obszarach rybackich i popularyzację spożycia ryb słodkowodnych4 Lokalna Grupa Działania ” Owocowy Szlak”

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lokalna Grupa Działania ” Owocowy Szlak” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Projekt współpracy międzyregionalnej „Złota Łuska”.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej poprzez podjęcie działań mających na celu zachowanie tradycji lokalnych na obszarach rybackich i popularyzację spożycia ryb słodkowodnych.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 103383.3.

Kwota Wkładu EFMR: 83481.9.

Kod Pocztowy: 24-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00039-6523.3-SW0310086/18.


Innowacyjna przedsiębiorczość wykorzystująca wodny potencjał dolin Tyśmienicy i Wieprza.4 GOSPODARSTWO RYBACKIE ”TYŚMIENICA” SPÓŁKA Z O.O.

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GOSPODARSTWO RYBACKIE ”TYŚMIENICA” SPÓŁKA Z O.O. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Rozwój Gospodarstwa Rybackiego „Tyśmienica” Sp. z o.o.”.

Skrócony opis operacji: 4.1 Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury:pkt. 4.1.1.

Cel operacji: Innowacyjna przedsiębiorczość wykorzystująca wodny potencjał dolin Tyśmienicy i Wieprza..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 431602.56.

Kwota Wkładu EFMR: 179762.25.

Kod Pocztowy: 21-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00016-6523.2-SW0310018/17/18.podatki pdf, dekk fire solutions, projekt obory dla bydła opasowego, sąd wolsztyn, e-wniosek plus arimr, gmina boguszów gorce, jak otworzyć pliki zip, wnioski suszowe 2019 do pobrania, agencja rynku rolnego kraków, żyrardowski, kluczewsko, plan zagospodarowania przestrzennego pabianice, gmina lipusz, rura karbowana fi 1200 cena, ola masłyk, szkola konczewice, wiercenie studni warszawa…