PPHU GAWINPOL Bartosz Gawin Bartosz 00163-6523.2-SW1110238/18

By | 11 marca 2013

Rozwój działalności poprzez powiększenie naszego parku maszynowego oraz zatrudnienia dwóch nowych pracowników do końca grudnia 2018 roku.4 PPHU GAWINPOL Bartosz Gawin Bartosz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: PPHU GAWINPOL Bartosz Gawin Bartosz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Tworzenie nowych miejsc pracy poprzez rozwój mikroprzedsiębiorstwa.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służacej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozwój działalności poprzez powiększenie naszego parku maszynowego oraz zatrudnienia dwóch nowych pracowników do końca grudnia 2018 roku..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 257683.27.

Kwota Wkładu EFMR: 78352.15.

Kod Pocztowy: 77-130.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00163-6523.2-SW1110238/18.


Reorientacja działalności gospodarczej poprzez uruchomienie działalności turystycznej polegającej na świadczenie usług noclegowych oraz zatrudnienie w związku z tym jednej osoby. Cel zostanie osiągnięty poprzez budowę budynku mieszkalnego. jednorodzinnego4 Nowicki Roman Stanisław

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Nowicki Roman Stanisław.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa domu wypoczynkowego w zabudowie bliźniaczej z apartamentami na wynajem wraz z wyposażeniem. przystosowaniem do osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowaniem terenu. tj. utwardzeniem nawierzchni. posadowieniem placu zabaw i ogrodzeniem terenu.

Skrócony opis operacji: 4.2 Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury: 4.2.1 Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zat.

Cel operacji: Reorientacja działalności gospodarczej poprzez uruchomienie działalności turystycznej polegającej na świadczenie usług noclegowych oraz zatrudnienie w związku z tym jednej osoby. Cel zostanie osiągnięty poprzez budowę budynku mieszkalnego. jednorodzinnego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 804668.97.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 72-605.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00058-6523.2-SW16100.pluta padew, siedliska przyrodnicze, podozierany, siewnej, psary szkoła, formularz do wypełnienia, portal., braun szczęść boże, działalność pozarolnicza 2019 forum, juszowice, miejscowy, www.arimr.pl, ogłoszeń, ford transit dane techniczne pdf, droga jednojezdniowa dwupasowa, nieruchomości drezdenko, artur osypiuk, przepisanie gospodarstwa rolnego na jedno z dzieci, poznan opole, działy specjalne produkcji rolnej 2019, rhd +…