Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o.o. 00030-6523.2-SW1410036/17/18

By | 29 lipca 2016

Wyposażenie przepompowni scieków w Rudłowie i Bemowiźnie w 2 nowe szafy sterownicze z sondami hydrostatycznymi4 Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o.o.

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup i modernizacja układów sterowania do 2 przepompowni ścieków wraz z przystosowaniem przepompowni ścieków do systemu monitoringu firmy.

Skrócony opis operacji: Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.

Cel operacji: Wyposażenie przepompowni scieków w Rudłowie i Bemowiźnie w 2 nowe szafy sterownicze z sondami hydrostatycznymi.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 43900.

Kwota Wkładu EFMR: 29750.

Kod Pocztowy: 14-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00030-6523.2-SW1410036/17/18.


„Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę ogólnodostępnego tarasu widokowo – wypoczynkowego wraz z zejściem na plażę w Kołobrzegu ”.4 GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GMINA MIASTO KOŁOBRZEG .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Budowa tarasu widokowo – wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią w Kołobrzegu.”.

Skrócony opis operacji: 4.4 Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego: 4.4.1 Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie inf.

Cel operacji: „Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę ogólnodostępnego tarasu widokowo – wypoczynkowego wraz z zejściem na plażę w Kołobrzegu ”..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 930343.08.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 78-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00015-6523.2-SW1610018/17.www ogłaszamy, www naklo 24 pl, klasa ziemi gdzie sprawdzić, agencja modernizacji i restrukturyzacji rolnictwa logowanie, czyszczenie boisk ze sztucznej trawy, wniosek susza 2019, dz. u. z 1998 r. nr 21 poz. 94, armir e wniosek, armr, szarki, druk kasa wypłaci, parafia w lubini małej, 26 500 szydłowiec, geoportal żary, szkoła stara krobia, chów i hodowla trzody chlewnej pdf, arimr warszawa kontakt, wacławów, mazury pl ogłoszenia…

rejsy do skandynawii z gdańska