Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe „BOMA” Spółka Cywilna Wiesława. Piotr Babiak 00129-6523.2-SW1610159/18

By | 9 października 2016

Dywersyfikacja prowadzonej działalności o usługę transport koni poprzez zakup specjalistycznego samochodu . Utworzenie 1 miejsca pracy dla osoby z grupy defaworyzowanej . która nie będzie miało charakteru sezonowego i utworzenie 1 miejsca pracy sezonowej 4 Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe „BOMA” Spółka Cywilna Wiesława. Piotr Babiak

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe „BOMA” Spółka Cywilna Wiesława. Piotr Babiak .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: DYFERSYFIKACJA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI O TRANSPORT KONI. POPRZEZ ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SAMOCHODU.

Skrócony opis operacji: 4.2 Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury: 4.2.1 Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zat.

Cel operacji: Dywersyfikacja prowadzonej działalności o usługę transport koni poprzez zakup specjalistycznego samochodu . Utworzenie 1 miejsca pracy dla osoby z grupy defaworyzowanej . która nie będzie miało charakteru sezonowego i utworzenie 1 miejsca pracy sezonowej .

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 140000.

Kwota Wkładu EFMR: 55250.

Kod Pocztowy: 78-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00129-6523.2-SW1610159/18.


Wzrost produkcji rybackiej poprzez zakup maszyn. urządzeń oraz samochodu niezbędnych do prowadzenia gospodarstwa rybackiego.4 Lewandowski Janusz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lewandowski Janusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup samochodu. maszyn i urządzeń podnoszących konkurencję gospodarstwa rybackiego..

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw. obejmującego działalność związaną z produkcją. przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury.

Cel operacji: Wzrost produkcji rybackiej poprzez zakup maszyn. urządzeń oraz samochodu niezbędnych do prowadzenia gospodarstwa rybackiego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 488985.

Kwota Wkładu EFMR: 202221.8.

Kod Pocztowy: 23-313.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00044-6523.2-SW0910048/18.


Rozwój Biura Rachunkowego ABAKUS Marzena Piskorz na terenie Doliny Karpia poprzez wprowadzenie mobilnych usług księgowych4 Piskorz/Biuro Rachunkowe ABAKUS Marzena

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Piskorz/Biuro Rachunkowe ABAKUS Marzena.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój Biura Rachunkowego ABAKUS poprzez wprowadzenie mobilnych usług księgowych i podatkowych.

Skrócony opis operacji: zakup wyposażenia. zakup oprogramowania. zakup środka transportu.

Cel operacji: Rozwój Biura Rachunkowego ABAKUS Marzena Piskorz na terenie Doliny Karpia poprzez wprowadzenie mobilnych usług księgowych.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 68729.2.

Kwota Wkładu EFMR: 23383.5.

Kod Pocztowy: 34-103.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00047-6523.2-SW0610014/19.


Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. terytorialnie związanej z działąnością rybacką w gminie Stare Czarnowo. poprzez zagospodarowanie terenu przy plaży jeziora Glinna w Żelisławcu4 Gmina Stare Czarnowo

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Stare Czarnowo .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Glinna.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. terytorialnie związanej z działąnością rybacką w gminie Stare Czarnowo. poprzez zagospodarowanie terenu przy plaży jeziora Glinna w Żelisławcu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 126271.05.

Kwota Wkładu EFMR: 84994.9.

Kod Pocztowy: 74-106.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00139-6523.2-SW1610213/18.


Organizacja konferencji wspierająca dialog społeczny i udział lokalnej społeczności w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi lokalnymi zasobami rybołówstwa. Podniesienie kwalifikacji środowiska rybackiego nawiązanie do współpracy środowiska rybackieg4 Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Kompetentny rybak.

Skrócony opis operacji: Powierzenie społecznościom rybackim ważnej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

Cel operacji: Organizacja konferencji wspierająca dialog społeczny i udział lokalnej społeczności w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi lokalnymi zasobami rybołówstwa. Podniesienie kwalifikacji środowiska rybackiego nawiązanie do współpracy środowiska rybackieg.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 15812.94.

Kwota Wkładu EFMR: 9350.

Kod Pocztowy: 72-602.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00014-6523.3-SW1600015/19.mlp sezon 8, oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. b, znak niebezpieczeństwa, dk jaki kraj, ile kw to km, dz kw co to jest, nadleśnictwo lipusz bip, lista kandydatow, wiadomości darłowo, dywersyfikacja upraw, ewidencja producentów rolnych wyszukiwarka, dożynki dolny śląsk 2017, druk in-1 wzór wypełnienia 2019, nasza szkapa fundacja, numer komórki pamięci komputera, krościenko podkarpackie, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa mielec…