Przedsiębiorstwo Rybackie „KARP” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 00076-6523.2-SW1510110/19

By | 18 grudnia 2011

Celem realizowanej operacji jest zwiększenie dostaw produktów rybactwa do punktu sprzedażowego. który jest bardziej dostępny pod względem lokalizacji i nawierzchni drogi. Przystosowanie części obiektu pod łowisko wędkarskie. Co za tym idzie wzrost rentown4 Przedsiębiorstwo Rybackie „KARP” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Przedsiębiorstwo Rybackie „KARP” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup ciągnika rolniczego do transportu ryb wraz z ramieniem wysięgnikowym.

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury. obejmującej podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa .

Cel operacji: Celem realizowanej operacji jest zwiększenie dostaw produktów rybactwa do punktu sprzedażowego. który jest bardziej dostępny pod względem lokalizacji i nawierzchni drogi. Przystosowanie części obiektu pod łowisko wędkarskie. Co za tym idzie wzrost rentown.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 644889.

Kwota Wkładu EFMR: 222827.5.

Kod Pocztowy: 64-800.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00076-6523.2-SW1510110/19.


Rozwój działalności gospodarczej firmy „MĘTRAK” PHU Sławomir Mętrak poprzez budowę dwóch apartamentów oraz zatrudnienie jednej osoby4 MĘTRAK Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Sławomir Mętrak Sławomir

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: MĘTRAK Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Sławomir Mętrak Sławomir.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: ROZSZERZENIE ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG PRZEZ FIRMĘ „MĘTRAK” PHU SŁAWOMIR MĘTRAK O MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA – APARTAMENTY.

Skrócony opis operacji: PODEJMOWANIE. WYKONANIE LUB ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SŁUŻĄCEJ ROZWOJOWI OBSZARU LSR DO 2022 ROKU.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej firmy „MĘTRAK” PHU Sławomir Mętrak poprzez budowę dwóch apartamentów oraz zatrudnienie jednej osoby.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 251767.23.

Kwota Wkładu EFMR: 55250.

Kod Pocztowy: 76-150.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00094-6523.2-SW1610123/18.


Propagowanie rybackiego dziedzictwa kulturowego Gminy Niemodlin oraz całego obszaru RLGD „Opolszczyzna” poprzez doposażenie Ośrodka Kultury w Niemodlinie w multimedialną przestrzeń wystawienniczą z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych4 Ośrodek Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ośrodek Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wyposażenie Ośrodka Kultury w Niemodlinie w multimedialną przestrzeń wystawienniczą z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

Skrócony opis operacji: 4.4 Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego:4.4.1 Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infr.

Cel operacji: Propagowanie rybackiego dziedzictwa kulturowego Gminy Niemodlin oraz całego obszaru RLGD „Opolszczyzna” poprzez doposażenie Ośrodka Kultury w Niemodlinie w multimedialną przestrzeń wystawienniczą z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 134858.54.

Kwota Wkładu EFMR: 58086.45.

Kod Pocztowy: 49-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00028-6523.2-SW0810033/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Pawlak Zofia

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pawlak Zofia.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Realizacja Pakietu 1 i Wymogu 2.1 w obiekcie stawowym Topilec 1.

Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb..

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 120934.4.

Kwota Wkładu EFMR: 90700.8.

Kod Pocztowy: 16-070.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00007-6521.5-OR1000010/18.


Promocja obszaru Doliny Karpia. w tym Gminy Tomice jako miejsca promującego dziedzictwo kulturowe rybołówstwa poprzez organizację imprez i warsztatów. Cel zostanie osiągnięty do momentu złożenia wniosku o płatność ostateczną4 Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Tomicki Raban – organizacja imprez i warsztatów promujących dziedzictwo kulturowe rybołówstwa Doliny Karpia.

Skrócony opis operacji: organizacja imprez plenerowych. spektakl teatralny. warsztaty kulinarne..

Cel operacji: Promocja obszaru Doliny Karpia. w tym Gminy Tomice jako miejsca promującego dziedzictwo kulturowe rybołówstwa poprzez organizację imprez i warsztatów. Cel zostanie osiągnięty do momentu złożenia wniosku o płatność ostateczną.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 39246.

Kwota Wkładu EFMR: 27350.45.

Kod Pocztowy: 34-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00030-6523.2-SW0610018/18.


Przywracanie i zabezpieczanie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich RLGD poprzez wykoszenie stawu Hutnik w Tułowicach Małych oraz zakup wyposażenia Społecznej Straży Rybackiej niezbędnego do prowadzenia działań w zakresie zapobiegania i zwalczan4 7

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: 7.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Wykoszenie stawu Hutnik w Tułowicach Małych wraz z zakupem niezbędnego sprzętu oraz zakup wyposażenia dla Społecznej Straży Rybackiej koniecznego do prowadzenia działań w zakresie zapobiegania i zwalczania kłusownictwa”.

Skrócony opis operacji: wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach akwakultury przez przeciwdziałanie kłusownictwu oraz odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska wodnego przez restrukturyzację zbiorników wodnych i terenów przyległych do tych zbiorników. w przypadku jego zn.

Cel operacji: Przywracanie i zabezpieczanie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich RLGD poprzez wykoszenie stawu Hutnik w Tułowicach Małych oraz zakup wyposażenia Społecznej Straży Rybackiej niezbędnego do prowadzenia działań w zakresie zapobiegania i zwalczan.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 290281.76.

Kwota Wkładu EFMR: 209728.15.

Kod Pocztowy: 45-031.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00007-6523.2-SW0810004/1.


Poprawa konkurencyjności firmy CENTRUM DORADZTWA I SZKOLEŃ ŁUKASZ PIETRZAK poprzez utworzenie restauracji i sklepu rybnego oraz zatrudnienie 3 pracowników.4 Pietrzak Łukasz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pietrzak Łukasz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poprawa konkurencyjności firmy CENTRUM DORADZTWA I SZKOLEŃ ŁUKASZ PIETRZAK poprzez rozwój nowego obszaru działalności oraz utworzenie nowych miejsc pracy.

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw. obejmującego działalność związaną z produkcją. przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury.

Cel operacji: Poprawa konkurencyjności firmy CENTRUM DORADZTWA I SZKOLEŃ ŁUKASZ PIETRZAK poprzez utworzenie restauracji i sklepu rybnego oraz zatrudnienie 3 pracowników..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 385967.96.

Kwota Wkładu EFMR: 162395.9.

Kod Pocztowy: 78-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00176-6523.2-SW1610252/18/19.


Utrzymanie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację imprezy promującej walory turystyczne regionu z uwzględnieniem położenia nad jeziorem Mochel – Kamieńskie lato z rybką4 Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Krajeńskim

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Krajeńskim .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Organizacja imprezy promującej walory turystyczne regionu z uwzględnieniem położenia nad Jeziorem Mochel – Kamieńskie lato z rybką.

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Utrzymanie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację imprezy promującej walory turystyczne regionu z uwzględnieniem położenia nad jeziorem Mochel – Kamieńskie lato z rybką.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 14800.

Kwota Wkładu EFMR: 9057.6.

Kod Pocztowy: 89-430.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00008-6523.2-SW0210015/17/18.


Wzrost liczby obiektów związanych z edukacją. rekreacją i promocją obszaru RLGD „Opolszczyzna” poprzez budowę podestów do uprawiania wędkarstwa. altany z bali drewnianych oraz instalację systemu monitoringu.4 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa podestów do uprawiania wędkarstwa. altany z bali drewnianych oraz instalacja systemu monitoringu nad zbiornikiem wodnym w Biestrzynniku.

Skrócony opis operacji: propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury .

Cel operacji: Wzrost liczby obiektów związanych z edukacją. rekreacją i promocją obszaru RLGD „Opolszczyzna” poprzez budowę podestów do uprawiania wędkarstwa. altany z bali drewnianych oraz instalację systemu monitoringu..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 204989.48.

Kwota Wkładu EFMR: 130288.85.

Kod Pocztowy: 45-031.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00019-6523.2-SW0810018/18.


Celem operacji będzie rozwój łańcucha dostaw produktów rybnych na rynek lokalny do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną w szczególności poprzez zapewnienie jego trwałego funkcjonowania dzięki zakupowi i montażu zespołu prądotwórczego w miejscowości4 Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Dostawa. montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego wraz z osprzętem w Ośrodku Rybackim w Wierzbicy gmina Serock.

Skrócony opis operacji: 4.1.1 Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw. obejmującego działalność związaną z produkcją. przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury.

Cel operacji: Celem operacji będzie rozwój łańcucha dostaw produktów rybnych na rynek lokalny do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną w szczególności poprzez zapewnienie jego trwałego funkcjonowania dzięki zakupowi i montażu zespołu prądotwórczego w miejscowości.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 79125.96.

Kwota Wkładu EFMR: 33627.7.

Kod Pocztowy: 00-831.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00032-6523.2-SW0710042/18/19.arimr nowy targ, w klasie jest 4 razy więcej chłopców niż dziewcząt, wzór weksla in blanco, nieruchomości bystrzyca kłodzka, tarcza antykryzysowa kiedy wypłaty, nekla eu, eneris surowce s.a., dopłaty onw 2018 kiedy będą wypłacane, koło gospodyń, medan gliwice, zasady zdrowego odzywiania, restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, konsalnet jana kazimierza, ustawa o rlks, usc myszków, brytyjskie terytoria zależne, formy rynku, podbija, skrót kpl, www.leczyca.pl, dane radarowe, dopłaty do zwierząt, wartość pojazdu wg eurotax…