Przedsiębiorstwo Usługowe Hubert Niedziałek P. U. Hubert Niedziałek 00045-6523.2-SW0310084/18/19

By | 18 lutego 2020

Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Usługowego Hubert Niedziałek poprzez budowę promenady nad Wisła wraz z infrastrukturą turystyczną oraz budowę placu zabaw przy Pensjonacie Piotrawin4 Przedsiębiorstwo Usługowe Hubert Niedziałek P. U. Hubert Niedziałek

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Przedsiębiorstwo Usługowe Hubert Niedziałek P. U. Hubert Niedziałek.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Bidowa promenady nad Wisłą wyposażonej w infrastrukturę turystyczną oraz budowa placu zabaw przy Pensjonacie Piotrawin w celu stworzenia atrakcji dla turystów i mieszkanców.

Skrócony opis operacji: .

Cel operacji: Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Usługowego Hubert Niedziałek poprzez budowę promenady nad Wisła wraz z infrastrukturą turystyczną oraz budowę placu zabaw przy Pensjonacie Piotrawin.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 599250.

Kwota Wkładu EFMR: 254681.25.

Kod Pocztowy: 24-335.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00045-6523.2-SW0310084/18/19.


Wzrost produkcji rybackiej poprzez zakup maszyn. urządzeń oraz samochodu niezbędnych do prowadzenia gospodarstwa rybackiego.4 Lewandowski Janusz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lewandowski Janusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup samochodu. maszyn i urządzeń podnoszących konkurencję gospodarstwa rybackiego..

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw. obejmującego działalność związaną z produkcją. przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury.

Cel operacji: Wzrost produkcji rybackiej poprzez zakup maszyn. urządzeń oraz samochodu niezbędnych do prowadzenia gospodarstwa rybackiego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 488985.

Kwota Wkładu EFMR: 202221.8.

Kod Pocztowy: 23-313.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00044-6523.2-SW0910048/18.forum spółdzielczości mleczarskiej, przelicznik djp arimr, specjalista ds, dni świebodzina 2017 program, zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego, dzierżawa gruntu od miasta łódź, 07 215 obryte, szambo przelewowe schemat, wniosek o dopłaty do materiału siewnego 2019 jak wypełnić, zagrożenia w rolnictwie, szkoła podstawowa w sobkowie, jak obliczyć pensje nauczyciela, ug czernice borowe, miejski zakład oczyszczania leszno, wezwanie do odbioru rzeczy, wyrażenie zgody, szkolna 7, gniez, ug sulejów, pn b 02431 1, arimr oświadczenie druk, gmina piława górna, szkoła podstawowa w lewkowie, schemat jednokreskowy przyłącza, wiata przystankowa wymiary…