Przysiecki Zbigniew 00059-6523.2-SW1110061/17/18

By | 30 grudnia 2015

Dywersyfikacja działalności połowowej wnioskodawcy poprzez jej reorientację na handel hurtowy i wprowadzenie nowego asortymentu związanego z produktami rybnymi oraz zwiększenie zatrudnienia o 3 etaty w skali roku4 Przysiecki Zbigniew

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Przysiecki Zbigniew.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa poprzez zakup dwóch komór wędzarniczych do uruchomienia nowej linii produkcji oraz zakup samochodu typu chłodnia do sprzedaży hurtowej.

Skrócony opis operacji: 4.02.2001.

Cel operacji: Dywersyfikacja działalności połowowej wnioskodawcy poprzez jej reorientację na handel hurtowy i wprowadzenie nowego asortymentu związanego z produktami rybnymi oraz zwiększenie zatrudnienia o 3 etaty w skali roku.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 441800.

Kwota Wkładu EFMR: 187765.

Kod Pocztowy: 76-213.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00059-6523.2-SW1110061/17/18.


Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie wydajności oraz stworzenie nowych miejsc pracy4 Pawelczyk Danuta

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pawelczyk Danuta.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup nowych maszyn i urządzeń na potrzeby poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie wydajności oraz stworzenie nowych miejsc pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 89507.5.

Kwota Wkładu EFMR: 33475.55.

Kod Pocztowy: 83-340.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00087-6523.2-SW1110187/18.


Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej bez zwiększenia obciążenia administracyjnego.4 1-OR1100001/17

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: 1-OR1100001/17.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Dodatek do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników biorących udział we wzmocnionych kontrolach w 2017 r. oraz wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników biorących udział w PO „Rybactwo i Morze” wraz z pochodnymi..

Skrócony opis operacji: Operacja obejmuje finansowanie dodatków do wynagrodzeń. tj. dodatków zadaniowych wypłacanych pracownikom odpowiedzialnym za przeprowadzanie kontroli stad podlegających indywidualnym programom kontroli inspekcji. ustanowionym zgodnie z art. 95 rozporządzenia 1224/95 oraz pracownikom odpowiedzialnym za obsługę finansową i kadrową przeprowadzania kontroli ……

Cel operacji: Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej bez zwiększenia obciążenia administracyjnego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 595545.

Kwota Wkładu EFMR: 535990.5.

Kod Pocztowy: 76-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb.

Numer i nazwa działania: 3.1 Kontrola i egzekwowanie.

kod działania: 3.01.2021.

Numer Umowy: 00003-6522.1..


Celem operacji jest stworzenie dwóch miejsc rekreacji w miejscowości Kuligów i Stare Załubice oraz utworzenie miejsca pracy.4 Powiat Wołomiński

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Powiat Wołomiński .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie turystyczne na terenie Gmin Dąbrówka i Radzymin..

Skrócony opis operacji: 4.4. 4.4.1. 4.4.2.

Cel operacji: Celem operacji jest stworzenie dwóch miejsc rekreacji w miejscowości Kuligów i Stare Załubice oraz utworzenie miejsca pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 400863.63.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 05-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00017-6523.2-SW0710017/17/18.tomasz domagalski, worki do piasku, oferta przetargowa wzór, urząd miasta pruszcz gdański praca, kielecki bank żywności, hodowla koni rzeźnych, umowa warunkowa sprzedaży nieruchomości, dz.u. z 2011 nr 177 poz. 1054, uzupełnię, geodezja sandomierska, kandydaci na prezydenta rp 2020, rafał zgorzelski, 63-000 środa wielkopolska, gmina markowa, opłata covidowa, bip inowłódz, udatnie, uzupełnij tabelę wpisując w odpowiednie miejsca cechy charakterystyczne dla budowli…