PUH DANMIR S.C. Danuta i Mirosław Jędrych 00090-6523.2-SW1110120/17/18

By | 8 kwietnia 2021

rozój dziłaności poza rybackiej armatora statku WŁA-307 poprzez rozszerzenie usług w oparciu o sprzedaż bezpośrednią złowionych ryb wraz z dowozem nowoczesnym specjhalistycznym środkiem transportu i utworzeniem jednego miejsca pracy4 PUH DANMIR S.C. Danuta i Mirosław Jędrych

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: PUH DANMIR S.C. Danuta i Mirosław Jędrych .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: zakup samochodu specjalistycznego z izotermą i agregatem chłodniczym.

Skrócony opis operacji: 4.02.2001.

Cel operacji: rozój dziłaności poza rybackiej armatora statku WŁA-307 poprzez rozszerzenie usług w oparciu o sprzedaż bezpośrednią złowionych ryb wraz z dowozem nowoczesnym specjhalistycznym środkiem transportu i utworzeniem jednego miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 189300.

Kwota Wkładu EFMR: 70465.

Kod Pocztowy: 84-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00090-6523.2-SW1110120/17/18.


Promowanie i upowrzechnianie tradycji rybackich powiatu sławieńskiego. poprzez organizację imprezy promocyjnej pod nazwą „Dożynki rybackie”4 Powiat Sławieński

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Powiat Sławieński .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Festyn „Dożynki rybackie”.

Skrócony opis operacji: Występy zespołów szntowych. nagłośnienie. wynajem sceny. degustacja potwa rybnych..

Cel operacji: Promowanie i upowrzechnianie tradycji rybackich powiatu sławieńskiego. poprzez organizację imprezy promocyjnej pod nazwą „Dożynki rybackie”.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 120940.79.

Kwota Wkładu EFMR: 84952.4.

Kod Pocztowy: 76-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00110-6523.2-SW1610149/18.


Rozszerzenie oferty rekreacyjnej w miejscowości Dzierżązna poprzez przebudowę Gminnego Centrum Kultury. Sportu. Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej4 Gmina Zgierz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Zgierz .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przebudowa Gminnego Centrum Kultury. Sportu. Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Rozszerzenie oferty rekreacyjnej w miejscowości Dzierżązna poprzez przebudowę Gminnego Centrum Kultury. Sportu. Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 546718.47.

Kwota Wkładu EFMR: 232355.15.

Kod Pocztowy: 95-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00056-6523.2-SW0510001/18.


Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru zależnego od rybactwa poprzez zorganizowanie imprezy plenerowej promującej zachowanie lokalnego dziedzictwa rybackiego oraz walorów przyrodniczych włoszczowskich lasów.4 Powiatowe Centrum Kulturalno – Rekreacyjne we Włoszczowie

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Powiatowe Centrum Kulturalno – Rekreacyjne we Włoszczowie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Włoszczowa rybą i lasem stoi…”- promocja i zachowanie lokalnego dziedzictwa rybackiego oraz walorów przyrodniczych włoszczowskich lasów..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego: promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru zależnego od rybactwa poprzez zorganizowanie imprezy plenerowej promującej zachowanie lokalnego dziedzictwa rybackiego oraz walorów przyrodniczych włoszczowskich lasów..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 79744.64.

Kwota Wkładu EFMR: 50830.

Kod Pocztowy: 29-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00027-6523.2-SW1310031/18.


Rozwój działalności rybackiej Sławomira Krudys poprzez zakup samochodu terenowo-dostawczego4 Krudys Sławomir Adam

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krudys Sławomir Adam.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup samochodu terenowo-dostawczego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej..

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury..

Cel operacji: Rozwój działalności rybackiej Sławomira Krudys poprzez zakup samochodu terenowo-dostawczego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 140000.

Kwota Wkładu EFMR: 59500.

Kod Pocztowy: 23-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00055-6523.2-SW0910059/18/19.tabela kursów średnich walut obcych, znak orła 01, arimr iława, urząd skarbowy dokumenty do pobrania, urząd gminy komarów osada, przyjmo, siłomierz krzyżówka, gubity, wybory samorządowe 2018 strzyżów, obecność3, szablon do kostki brukowej, pkd sprzedaż odzieży, kutno nieruchomości, puszcza napiwodzko-ramucka, anna pawlus, mlode bydlo rzezne…