Radbur Sp. z o.o. 00095-6523.2-SW1110172/18

By | 4 października 2016

Rozwój przedsiębiorczości w łańcuchu dostaw produktów rybactwa poprzez zakup innowacyjnych urządzeń i sprzętu4 Radbur Sp. z o.o.

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Radbur Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup innowacyjnego sprzętu i wyposażenia na potrzeby rozwoju działalności rybackiej.

Skrócony opis operacji: 4.01.2001.

Cel operacji: Rozwój przedsiębiorczości w łańcuchu dostaw produktów rybactwa poprzez zakup innowacyjnych urządzeń i sprzętu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 17964.15.

Kwota Wkładu EFMR: 5462.1.

Kod Pocztowy: 83-314.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00095-6523.2-SW1110172/18.


Rozwój działalności gospodarczej na obszarze RLGD „Z Ikrą” poprzez zakup maszyn rolniczych i środka transportu oraz utrzymanie i utworzenie jednego miejsca pracy.4 Nowak Krzysztof

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Nowak Krzysztof.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup maszyn i środka transportu służących poprawie konkurencyjności przedsiębiorstwa..

Skrócony opis operacji: 4.1 Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury: 4.1.1 Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i .

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej na obszarze RLGD „Z Ikrą” poprzez zakup maszyn rolniczych i środka transportu oraz utrzymanie i utworzenie jednego miejsca pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 225898.37.

Kwota Wkładu EFMR: 96006.65.

Kod Pocztowy: 95-083.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00009-6523.2-SW0500025/17/18.


Poprawa jakości i rozszerzenie zakresu usług świadczonych na rzecz społeczności LGR przez Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie poprzez rozbudowę i przedudowę 1 obiektu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz utworzenie 1 Izby Dziedzictwa Obs4 Powiat Augustowski

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Powiat Augustowski .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój infrastruktury i promowanie dziedzisctwa rybackiego w Zespole Placówek Młodzieżowych w Augustowie.

Skrócony opis operacji: Rozbudowa. przebudowa i elewacja budynku magazynu sprzętu wodnego.

Cel operacji: Poprawa jakości i rozszerzenie zakresu usług świadczonych na rzecz społeczności LGR przez Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie poprzez rozbudowę i przedudowę 1 obiektu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz utworzenie 1 Izby Dziedzictwa Obs.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 334845.48.

Kwota Wkładu EFMR: 210630.

Kod Pocztowy: 16-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00002-6523.2-SW1010026/17/18.


Zabezpieczenie potencjału produkcyjnego sektora rybołówstwa i akwakultury poprzez modernizację podchowalni narybku węgorza europejskiego oraz utrzymanie jej przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej.4 Polski Związek Wędkarski Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach Zakład Rybacki w Rucianem-Nidzie

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polski Związek Wędkarski Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach Zakład Rybacki w Rucianem-Nidzie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja podchowalni węgorza „Guzianka”.

Skrócony opis operacji: Przywracanie lub zabezpieczanie potencjału produkcyjnego sektora rybołówstwa i akwakultury lub odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich i obszarów akwakultury w przypadku jego zniszczenia w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywio.

Cel operacji: Zabezpieczenie potencjału produkcyjnego sektora rybołówstwa i akwakultury poprzez modernizację podchowalni narybku węgorza europejskiego oraz utrzymanie jej przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 83213.43.

Kwota Wkładu EFMR: 60121.35.

Kod Pocztowy: 12-220.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00060-6523.2-SW1410054/17/18.


Wspomaganie rozwoju rynku pracy. doposażenie miejsca pracy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz zwiększenie możliwości sprzedaży poprzez uruchomienie smażalni4 Łęcka Danuta

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Łęcka Danuta.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Uruchomienie smażalni „Złota Rybka”.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Wspomaganie rozwoju rynku pracy. doposażenie miejsca pracy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz zwiększenie możliwości sprzedaży poprzez uruchomienie smażalni.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 159411.9.

Kwota Wkładu EFMR: 67749.25.

Kod Pocztowy: 29-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00041-6523.2-SW1310048/18.


Rozwój działalności gospodarczej poprzez tworzenie nowych miejsc pracy oraz uzyskanie dochodów z rozszerzanej działalności4 Pietrzyński Rafał

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pietrzyński Rafał.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup nowych urządzeń i narzedzi oraz utwardzenie terenu.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszaró akwakultury.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej poprzez tworzenie nowych miejsc pracy oraz uzyskanie dochodów z rozszerzanej działalności.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 199670.46.

Kwota Wkładu EFMR: 74676.75.

Kod Pocztowy: 89-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00198-6523.2-SW1110255/18.


Rozwój rekreacji. kultury i edukacji w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz podniesienie jakości przestrzeni publicznej poprzez stworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.4 Gmina Lelów

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Lelów .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem wodnym w Lelowie poprzez wykonanie ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Rozwój rekreacji. kultury i edukacji w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz podniesienie jakości przestrzeni publicznej poprzez stworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 87219.87.

Kwota Wkładu EFMR: 62050.

Kod Pocztowy: 42-235.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00066-6523.2-SW1210100/18.szerokość drogi gminnej dojazdowej, byszewo zachodniopomorskie, jak wyliczyć prewspółczynnik w jednostce budżetowej 2018, tizanor 4 mg cena, busko busko, ramułtowice, ziemniaki pastewne, mniów świętokrzyskie, kowr wnioski, opłata dystrybucyjna stała, zazielenienie 2019, podział kont, karta szkolenia okresowego bhp 2019, nieujęty, miasto lubawskie, list oficjalny do dyrektora szkoły z prośbą o zorganizowanie wycieczki, płyta żelbetowa na gruncie, sokołów podlaski mapa, warta wrocław, energetyczne centrum ubezpieczenie, zbigniew bogdański…