Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Gdańsku Sp. z o.o. 00243-6523.2-SW1110359/18/19

By | 23 kwietnia 2019

Świadczenie specjalistycznych prac wysokościowych na obiektach wodnych powiatów: kościerskiego i chojnickiego poprzez zakup mobilnej hydroplatformy oraz zatrudnienie wyspecjalizowanej kadry4 Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Gdańsku Sp. z o.o.

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Gdańsku Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Podniesienie poziomu usług hydrotechnicznych poprzez zakup mobilnej hydroplatformy do prac budowlanych i modernizacyjnych obiektów wodnych.

Skrócony opis operacji: 4.01.2002.

Cel operacji: Świadczenie specjalistycznych prac wysokościowych na obiektach wodnych powiatów: kościerskiego i chojnickiego poprzez zakup mobilnej hydroplatformy oraz zatrudnienie wyspecjalizowanej kadry.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 300000.

Kwota Wkładu EFMR: 84150.

Kod Pocztowy: 89-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00243-6523.2-SW1110359/18/19.


poprawa konkurencyjności PZW Okręg w Sieradzu w zakresie turystyki wędkarskiej poprzez zakup łodzi aluminiowych oraz utworzenie jednego sezonowego miejsca pracy4 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Sieradzu

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Sieradzu .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wprowadzenie usług turystycznych do działalności PZW Okręg w Sieradzu.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez cale życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel operacji: poprawa konkurencyjności PZW Okręg w Sieradzu w zakresie turystyki wędkarskiej poprzez zakup łodzi aluminiowych oraz utworzenie jednego sezonowego miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 158019.19.

Kwota Wkładu EFMR: 67157.65.

Kod Pocztowy: 98-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00044-6523.2-SW0510026/18.


Celem operacji jest rozwój działalności gospodarczej przedsiębiorstwa pn. „Marynarski.pl Mariusz Plichta” w zakresie usług turystycznych skierowanych do rodzin z dziećmi. poprzez rozbudowę budynku apartamentowego zlokalizowanego przy ulicy Nadmorskiej 24 4 Plichta Mariusz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Plichta Mariusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Familijny „Marynarski.pl” – rozbudowa apartamentowego budynku rekreacyjnego zlokalizowanego przy ul. Nadmorskiej 24 w Darłowie..

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury..

Cel operacji: Celem operacji jest rozwój działalności gospodarczej przedsiębiorstwa pn. „Marynarski.pl Mariusz Plichta” w zakresie usług turystycznych skierowanych do rodzin z dziećmi. poprzez rozbudowę budynku apartamentowego zlokalizowanego przy ulicy Nadmorskiej 24 .

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1588923.51.

Kwota Wkładu EFMR: 169575.

Kod Pocztowy: 60-101.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00255-6523.2-SW1610333/19.


Celem operacji jest rozpropagowanie nieselektywnych technik śródlądowego połowu ryb poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk z zagraniczną LGR przy współpracy z LGD Mazurskie Morze4 Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński LGDZZ

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński LGDZZ.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Fishing Intelligently (Inteligentne Rybactwo).

Skrócony opis operacji: 4.3 Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.

Cel operacji: Celem operacji jest rozpropagowanie nieselektywnych technik śródlądowego połowu ryb poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk z zagraniczną LGR przy współpracy z LGD Mazurskie Morze.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 107700.

Kwota Wkładu EFMR: 86967.75.

Kod Pocztowy: 05-119.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00001-6523.3-SW0710001/18/19.



ambasada polski w arabii saudyjskiej, wadowice górne, jak skreślać na listach wyborczych, bip sanniki, piktogramy adr, arimr bip, jak zarejestrować dziecko w usc, glebogryzarka z mostu od żuka, zs mogilno e dziennik, składki zus działalność gospodarcza, modernizacja laptopa, fundusz własności pracowniczej pkp ile jednostek przysługuje, www.agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, 5600, japońskie produkty spożywcze, irzplus logowanie, urząd gminy skórcz, mbp wieczysta, ug zurawica, działki na sprzedaż kujawsko pomorskie, wola węgierska, kepno nieruchomosci, agencje nieruchomości otwock…