RLGD Pojezierze Dobiegniewskie 00001-6523.4-SW0410001/18/19

By | 7 lutego 2018

Realizacja umowy LSR poprzez funkcjonowanie biura RLGD4 RLGD Pojezierze Dobiegniewskie

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: RLGD Pojezierze Dobiegniewskie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2019.

Skrócony opis operacji: .

Cel operacji: Realizacja umowy LSR poprzez funkcjonowanie biura RLGD.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 284210.53.

Kwota Wkładu EFMR: 229500.

Kod Pocztowy: 66-520.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00001-6523.4-SW0410001/18/19.


Instalacja pompy ciepła o mocy 7.57 kW i instalacja zestawu ogniw fotowoltanicznych w budynku Sali Wiejskiej w Tuchomku 174 Ochotnicza Straż Pożarna w Tuchomku

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ochotnicza Straż Pożarna w Tuchomku .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Ochrona. poprawa i odnowa stanu środowiska przyrodniczego poprzez montaż instalacji fotowoltanicznej i pompy ciepła w budynku OSP Tuchomko.

Skrócony opis operacji: 4.03.2005.

Cel operacji: Instalacja pompy ciepła o mocy 7.57 kW i instalacja zestawu ogniw fotowoltanicznych w budynku Sali Wiejskiej w Tuchomku 17.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 31838.45.

Kwota Wkładu EFMR: 21648.65.

Kod Pocztowy: 77-133.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00192-6523.2-SW1110313/18.


Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru zależnego od rybactwa poprzez zorganizowanie imprezy plenerowej promującej zachowanie lokalnego dziedzictwa rybackiego oraz walorów przyrodniczych włoszczowskich lasów.4 Powiatowe Centrum Kulturalno – Rekreacyjne we Włoszczowie

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Powiatowe Centrum Kulturalno – Rekreacyjne we Włoszczowie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Włoszczowa rybą i lasem stoi…”- promocja i zachowanie lokalnego dziedzictwa rybackiego oraz walorów przyrodniczych włoszczowskich lasów..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego: promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru zależnego od rybactwa poprzez zorganizowanie imprezy plenerowej promującej zachowanie lokalnego dziedzictwa rybackiego oraz walorów przyrodniczych włoszczowskich lasów..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 79744.64.

Kwota Wkładu EFMR: 50830.

Kod Pocztowy: 29-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00027-6523.2-SW1310031/18.


Wzrost konkurencyjności regionu oraz wzbogacenia oferty rekreacji i wypoczynku poprzez przebudowę amfiteatru miejskiego znajdującego się przy Piskim Domu kultury4 Piski Dom Kultury

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Piski Dom Kultury .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przebudowa amfiteatru przy Piskim domu kultury.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Wzrost konkurencyjności regionu oraz wzbogacenia oferty rekreacji i wypoczynku poprzez przebudowę amfiteatru miejskiego znajdującego się przy Piskim Domu kultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 478692.11.

Kwota Wkładu EFMR: 252270.65.

Kod Pocztowy: 12-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00054-6523.2-SW1410081/17/18.


Promowanie dziedzictwa rybactwa poprzez budowę centrum rekreacyjno-turystycznego w Zdbicach.4 Gmina Wałcz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Wałcz .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Zdbicach. gm. Wałcz.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Promowanie dziedzictwa rybactwa poprzez budowę centrum rekreacyjno-turystycznego w Zdbicach..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 463788.19.

Kwota Wkładu EFMR: 94153.65.

Kod Pocztowy: 78-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00168-6523.2-SW1610249/18.radków pole namiotowe, arimr dopłaty bezpośrednie, portal ogłoszenia elbląg, kozlice, uzytki rolne, śnieg zwisający z gałęzi, posadowo, weterynarz kozy, zgłoszenie bydła do rejestru, kielce daleszyce, www arimr gov pl wnioski, nagrzewnica gazowa robur, andrzej majsak, wstępny projekt, wydatki jednostek samorządu terytorialnego ustawa…