RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” 00021-6523.2-SW0430057/18

By | 14 grudnia 2014

Zorganizowanie cyklu imprez na terenie RLGD „”Pojezierze Dobiegniewskie” mających na celu wspieranie dialogu społecznego oraz propagowanie optymalnych zachowań w zakresie zrównoważonego gospodarowania zasobami rybołówstwa poprze udział w konkursach oraz d4 RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poznaj nasze pojezierze – cykl imprez plenerowych.

Skrócony opis operacji: Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnościom morską obejmującej wspieranie dialogu społecznego i udział lokalnych społeczności w badaniu zasobów rybołówstwa i zarz.

Cel operacji: Zorganizowanie cyklu imprez na terenie RLGD „”Pojezierze Dobiegniewskie” mających na celu wspieranie dialogu społecznego oraz propagowanie optymalnych zachowań w zakresie zrównoważonego gospodarowania zasobami rybołówstwa poprze udział w konkursach oraz d.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 36223.59.

Kwota Wkładu EFMR: 26171.5.

Kod Pocztowy: 66-520.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00021-6523.2-SW0430057/18.


Rozwój działalności poprzez poszerzenie oferty usługowej. utworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz zakup wyposażenia gastronomicznego – zatrudnienie 2 osób 1.5 etatu. Nowe usługi to serwowanie różnego rodzaju kanapek opartych o produk4 PASTA LUB BASTA S.C. Agnieszka Borkowska. Małgorzata Malinowska

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: PASTA LUB BASTA S.C. Agnieszka Borkowska. Małgorzata Malinowska .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności gastronomicznej poprzez zakup wyposażenia związanego z serwowaniem dań z ryb..

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozwój działalności poprzez poszerzenie oferty usługowej. utworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz zakup wyposażenia gastronomicznego – zatrudnienie 2 osób 1.5 etatu. Nowe usługi to serwowanie różnego rodzaju kanapek opartych o produk.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 123804.57.

Kwota Wkładu EFMR: 41988.3.

Kod Pocztowy: 76-032.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00239-6523.2-SW1610390/19.


Utworzenie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich poprzez dostosowanie budynku do funkcji wynajmu miejsc noclegowych.4 Podlejski Karol

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Podlejski Karol.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie RLGD „Jurajska Ryba” polegającej na wynajmie pokoi gościnnych w budynku noclegowym Gosciniec Zaklasztorze w Żarkach.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury..

Cel operacji: Utworzenie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich poprzez dostosowanie budynku do funkcji wynajmu miejsc noclegowych..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 302999.99.

Kwota Wkładu EFMR: 127486.4.

Kod Pocztowy: 42-310.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00068-6523.2-SW1210107/18.kolorowy obrazek w książeczce dla dzieci krzyżówka, ustawa o pieczy zastępczej 2019, mocznik nawóz zastosowanie, podaj skutki wymienionych rodzajów konkurencji, gazownia piotrków, ozarow swietokrzyski, karta indywidualnej oceny punktowej, kowr plac bankowy, wzór polityki rachunkowości, pabianice, pabianicki, łódzkie, glina lodowcowa, gus https //spisrolny.gov.pl, wydział komunikacji w łańcucie, ug brzeźnio, poznań odbiór paszportu, wydatkowanie, arr zielona góra…