Rogozińskie Centrum Kultury 00082-6523.2-SW1510087/18/19

By | 20 września 2014

Celem przedsięwzięcia jest wyrównanie potencjałów społecznych. wychowanie poprzez udział w przedsięwzięciach kulturalnych. poprzez czynny udział w wydarzeniach kulturowych. zwrócenie uwagi na walory przyrodnicze i turystyczne regionu oraz zwrócenie uwagi 4 Rogozińskie Centrum Kultury

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rogozińskie Centrum Kultury .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Stawiamy na kulturę” – Organizacja wydarzeń kulturalnych i przedsięwzięć na rzecz promowania dziedzictwa kulturowego i walorów środowiskowych w gminie Rogoźno.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego. obejmującej promowanie. zachowanie lub upowszech.

Cel operacji: Celem przedsięwzięcia jest wyrównanie potencjałów społecznych. wychowanie poprzez udział w przedsięwzięciach kulturalnych. poprzez czynny udział w wydarzeniach kulturowych. zwrócenie uwagi na walory przyrodnicze i turystyczne regionu oraz zwrócenie uwagi .

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 9134.35.

Kwota Wkładu EFMR: 4972.5.

Kod Pocztowy: 64-610.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00082-6523.2-SW1510087/18/19.


Rozwój turystyki poprzez ochronę atrakcyjności środowiska wodnego dzięki modernizacji 3 zbiorników małej retencji4 Margan Janusz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Margan Janusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja zbiorników małej retencji na obiekcie stawowym Marzenin.

Skrócony opis operacji: Odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska wodnego przez renaturyzację zbiorników wodnych i terenów przyległych do tych zbiorników. w przypadku jego zniszczenia w wyniku procesu eutrofizacji wód publicznych.

Cel operacji: Rozwój turystyki poprzez ochronę atrakcyjności środowiska wodnego dzięki modernizacji 3 zbiorników małej retencji.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 322043.66.

Kwota Wkładu EFMR: 136672.35.

Kod Pocztowy: 66-530.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00014-6523.2-SW0410020/18/19.


Rozwój działalności gospodarczej na obszarze RLGD „Z Ikrą” poprzez zakup koparki oraz utworzenie jednego miejsca pracy – zatrudnienie na pełen etat (sezonowo).4 Michaś Tadeusz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Michaś Tadeusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup nowoczesnej koparki służącej poprawie konkurencyjności gospodarstwa rybackiego.

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcenie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej na obszarze RLGD „Z Ikrą” poprzez zakup koparki oraz utworzenie jednego miejsca pracy – zatrudnienie na pełen etat (sezonowo)..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 225000.

Kwota Wkładu EFMR: 95625.

Kod Pocztowy: 95-070.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00036-6523.2-SW0510010/18.


Celem operacji jest podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych oraz utworzenie miejsc pracy4 Madejczyk Mariusz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Madejczyk Mariusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Podjęcie działalności gospodarczej poprzez przebudowe budynku gospodarczego na budynek usług turystycznych.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Celem operacji jest podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych oraz utworzenie miejsc pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 459450.55.

Kwota Wkładu EFMR: 191471.

Kod Pocztowy: 78-111.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00018-6523.2-SW1610014/17.


Wzrost konkurencyjności lokalnej gospodarki i atrakcyjnych miejsc pracy4 Kancelaria Radcowska Radca Prawny Wioletta Banasiewicz Wioletta

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kancelaria Radcowska Radca Prawny Wioletta Banasiewicz Wioletta.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej kancelarii w Węgorzewie.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Wzrost konkurencyjności lokalnej gospodarki i atrakcyjnych miejsc pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 47560.98.

Kwota Wkładu EFMR: 20128.

Kod Pocztowy: 11-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00118-6523.2-SW1410022/19.


Rozwój infrastruktury rekreacyjnej Gminy Niemodlin oraz całego obszaru RLGD „Opolszczyzna” poprzez doposażenie Ośrodka Kultury w Niemodlinie w multimedialną fasadę świetlna oraz System Sygnalizacji Pożaru4 Ośrodek Kultury w Niemodlinie

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ośrodek Kultury w Niemodlinie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wyposażenie Ośrodka Kultury w Niemodlinie w multimedialną fasadę świetlną oraz System Sygnalizacji Pożaru.

Skrócony opis operacji: 4.4 Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego:4.4.1 Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infr.

Cel operacji: Rozwój infrastruktury rekreacyjnej Gminy Niemodlin oraz całego obszaru RLGD „Opolszczyzna” poprzez doposażenie Ośrodka Kultury w Niemodlinie w multimedialną fasadę świetlna oraz System Sygnalizacji Pożaru.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 183058.96.

Kwota Wkładu EFMR: 85564.4.

Kod Pocztowy: 49-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00016-6523.2-SW0810020/18.umig trzcianka, portal beneficjenta logowanie, wypas łańcut, wybory burmistrza aleksandrów kujawski 2020, stare pole szkoła, jezioro wielimie, działanie 2.1, dni ińska, aneks do umowy, wc dla niepełnosprawnych rzut, wycena nieruchomości rzeszów, nadzorował roboty polowe w dawnym majątku ziemskim, www.tge.pl, energetyka słupca, owady leśne, tabela so, dni dobrodzienia 2019…