Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Wyzwolenie” w Pisarzowicach 00010-6523.2-SW1210002/17

By | 27 marca 2020

Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury. Zakup maszyn i urządzeń potrzebnych do rozwoju RSP „Wyzwolenie”. adaptacja budynku biurowo-socjalnego oraz instalacji fotowoltanicznej. Zwiększenie konkurencyjności poprzez zintensyfikowani4 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Wyzwolenie” w Pisarzowicach

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Wyzwolenie” w Pisarzowicach .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja RSP „Wyzwolenie” poprzez zakup maszyn i urządzeń wraz z remontem części budynku biurowo-socjalnego.

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Cel operacji: Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury. Zakup maszyn i urządzeń potrzebnych do rozwoju RSP „Wyzwolenie”. adaptacja budynku biurowo-socjalnego oraz instalacji fotowoltanicznej. Zwiększenie konkurencyjności poprzez zintensyfikowani.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 565189.76.

Kwota Wkładu EFMR: 254985.55.

Kod Pocztowy: 43-332.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00010-6523.2-SW1210002/17.


Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez rozbudowę pływającego pomostu rekreacyjnego nad jeziorem Rzuno w Dziemianach4 Gmina Dziemiany

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Dziemiany .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja kąpieliska nad jeziorem Rzuno w Dziemianach.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez rozbudowę pływającego pomostu rekreacyjnego nad jeziorem Rzuno w Dziemianach.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 187004.01.

Kwota Wkładu EFMR: 114750.

Kod Pocztowy: 83-425.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00260-6523.2-SW1110419/18/19.


Wzrost produkcji rybackiej poprzez zakup maszyn. urządzeń oraz samochodu niezbędnych do prowadzenia gospodarstwa rybackiego.4 Lewandowski Janusz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lewandowski Janusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup samochodu. maszyn i urządzeń podnoszących konkurencję gospodarstwa rybackiego..

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw. obejmującego działalność związaną z produkcją. przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury.

Cel operacji: Wzrost produkcji rybackiej poprzez zakup maszyn. urządzeń oraz samochodu niezbędnych do prowadzenia gospodarstwa rybackiego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 488985.

Kwota Wkładu EFMR: 202221.8.

Kod Pocztowy: 23-313.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00044-6523.2-SW0910048/18.


Rozwój działalności gospodarczej poprzez tworzenie nowych miejsc pracy oraz uzyskanie dochodów z rozszerzanej działalności4 Pietrzyński Rafał

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pietrzyński Rafał.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup nowych urządzeń i narzedzi oraz utwardzenie terenu.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszaró akwakultury.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej poprzez tworzenie nowych miejsc pracy oraz uzyskanie dochodów z rozszerzanej działalności.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 199670.46.

Kwota Wkładu EFMR: 74676.75.

Kod Pocztowy: 89-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00198-6523.2-SW1110255/18.krajach, opoczno kamery, 4miasta, ciśnienie gazu ziemnego w rurociągu, beata góralska-załęska, gmina sonsk, miejscowość całowanie, ceny brojlerów, pogoda dla iłowo osada, przenica cena, wicko pomorskie, zobowiązanie do spłaty długu, sp1zolynia, tomiraf…