Romuald Zakrzewski Usługi Pogrzebowe Zakrzewski Romuald 00081-6523.2-SW1110107/17/18

By | 20 maja 2016

Utworzenie trzech nowych miejsc pracy niezwiązanych z rybołówstwem dzięki budowie domu pogrzebowego z chłodnią do przechowywania osób zmarłych4 Romuald Zakrzewski Usługi Pogrzebowe Zakrzewski Romuald

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Romuald Zakrzewski Usługi Pogrzebowe Zakrzewski Romuald.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa domu pogrzebowego z chłodnią do przechowywania osób zmarłych oraz z kaplicą pożegnań.

Skrócony opis operacji: 4.02.2002.

Cel operacji: Utworzenie trzech nowych miejsc pracy niezwiązanych z rybołówstwem dzięki budowie domu pogrzebowego z chłodnią do przechowywania osób zmarłych.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 867136.74.

Kwota Wkładu EFMR: 169993.82.

Kod Pocztowy: 81-198.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00081-6523.2-SW1110107/17/18.


Wyposażenie obiektu gospodarki rybackiej służącego do chowu i hodowli ryb w sprzęt poprzez zakup minikoparki wraz z przyczepą niskopodwoziową do jej przewozu.4 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup minikoparki wraz z przyczepą niskopodwoziową do jej przewozu..

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw. obejmującego działalność związaną z produkcją. przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury..

Cel operacji: Wyposażenie obiektu gospodarki rybackiej służącego do chowu i hodowli ryb w sprzęt poprzez zakup minikoparki wraz z przyczepą niskopodwoziową do jej przewozu..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 267000.

Kwota Wkładu EFMR: 113475.

Kod Pocztowy: 49-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00004-6523.2-SW0810002/17.


Rozwój działalności gospodarczej poprzez rozbudowę bazy sprzętowej i utworzenie nowych miejsc pracy.4 Orlikowski/Firma Handlowo- Usługowa RAFMAL Rafał

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Orlikowski/Firma Handlowo- Usługowa RAFMAL Rafał.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej i podniesienie standardu świadczonych usług poprzez zakup nowego autobusu..

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury:Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospo.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej poprzez rozbudowę bazy sprzętowej i utworzenie nowych miejsc pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 199900.

Kwota Wkładu EFMR: 84957.5.

Kod Pocztowy: 29-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00063-6523.2-SW1310074/18/19.


Rozwój działalności poprzez powiększenie naszego parku maszynowego oraz zatrudnienia dwóch nowych pracowników do końca grudnia 2018 roku.4 PPHU GAWINPOL Bartosz Gawin Bartosz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: PPHU GAWINPOL Bartosz Gawin Bartosz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Tworzenie nowych miejsc pracy poprzez rozwój mikroprzedsiębiorstwa.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służacej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozwój działalności poprzez powiększenie naszego parku maszynowego oraz zatrudnienia dwóch nowych pracowników do końca grudnia 2018 roku..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 257683.27.

Kwota Wkładu EFMR: 78352.15.

Kod Pocztowy: 77-130.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00163-6523.2-SW1110238/18.osa ziemna, praca osieczna, arimr dopłaty 2019, cel ogólny, swietłana bogucka, dz. u. nr 50 poz. 398, urząd gminy platerów, skrót tysięcy, bialobrzegi.pl, urząd gminy trzeszczany, kowr szczecin, dożynki dolny śląsk 2017, łowicz warszawa, nieruchomości grudziądz banaś, 23 400 biłgoraj, czarnowąsy opole, projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku jednorodzinnym, kamera kwidzyn, owca do druku, małgorzata pospieszna-zienkiewicz…