Ruksztełło/ Ruksztełło Roman.Transcold Transport Krajowy i Miedzynarodowy Roman 00018-6523.2-SW1410022/17/18

By | 21 listopada 2013

Podniesienie wartości produktów sektora rybołówstwa poprzez wyposażenie firmy w skrzyniopalety. odłuszczarkę i wytwornicę lodu do produkcji. przetwarzania i obrotu produktami rybołówstwa. co pozwoli na utrzymanie jednego miejsca pracy przez okres minimum 4 Ruksztełło/ Ruksztełło Roman.Transcold Transport Krajowy i Miedzynarodowy Roman

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ruksztełło/ Ruksztełło Roman.Transcold Transport Krajowy i Miedzynarodowy Roman.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Podnoszenie wartości produktów rybołówstwa poprzez doposażenie firmy w wytwornicę lodu. odłuszczarkę i skrzyniopalety..

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw. obejmującego działalność związaną z produkcją. przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury..

Cel operacji: Podniesienie wartości produktów sektora rybołówstwa poprzez wyposażenie firmy w skrzyniopalety. odłuszczarkę i wytwornicę lodu do produkcji. przetwarzania i obrotu produktami rybołówstwa. co pozwoli na utrzymanie jednego miejsca pracy przez okres minimum .

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 142900.

Kwota Wkładu EFMR: 60732.5.

Kod Pocztowy: 14-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00018-6523.2-SW1410022/17/18.


Rozpropagowanie nieselektywnych technik śródlądowego połowu ryb poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk z fińską LGR Laponia4 Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Fishing Inteligently (Inteligentne Rybactwo).

Skrócony opis operacji: Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym operacje na rzecz łagodzenia zmian klimatu.

Cel operacji: Rozpropagowanie nieselektywnych technik śródlądowego połowu ryb poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk z fińską LGR Laponia.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 38823.2.

Kwota Wkładu EFMR: 31349.7.

Kod Pocztowy: 12-250.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00001-6523.3-SW1400001/18/19.


Ochrona ryb i ekosystemów wód płynących oraz ograniczenie działań kłusowniczych na wodach użytkowanych przez Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach obejmujących zasięgiem obszary rybackie pojezierza Suwalsko-Augustowskiego poprzez zakup sprzętu niezbędnego4 Polski Związek Wędkarski Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polski Związek Wędkarski Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup zestawu do aktywnego zwalczania kłusownictwa rybackiego..

Skrócony opis operacji: Zakup samochodu. fotopułapek. aparatu fotograficznego. drona. Udział w szkoleniu..

Cel operacji: Ochrona ryb i ekosystemów wód płynących oraz ograniczenie działań kłusowniczych na wodach użytkowanych przez Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach obejmujących zasięgiem obszary rybackie pojezierza Suwalsko-Augustowskiego poprzez zakup sprzętu niezbędnego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 138630.08.

Kwota Wkładu EFMR: 58917.75.

Kod Pocztowy: 16-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00011-6523.2-SW1010038/17/18.


Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Powiatu Sławieńskiego (teren obszaru rybackiego miasta Darłowo) przeznaczonej na użytek publiczny poprzez zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Morskich w Darłowie wraz z montażem urządzeń siłow4 Powiat Sławieński

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Powiat Sławieński .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Zespołu Szkół Morskich w Darłowie..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Powiatu Sławieńskiego (teren obszaru rybackiego miasta Darłowo) przeznaczonej na użytek publiczny poprzez zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Morskich w Darłowie wraz z montażem urządzeń siłow.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 177120.

Kwota Wkładu EFMR: 118935.4.

Kod Pocztowy: 76-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00180-6523.2-SW1610253/18/19.


Zwiększenie konkurencyjności gospodarstwa rybackiego poprzez wykonanie stacji transformatorowej wraz z linią kablową na obiekcie stawowym zlokalizowanym w Miejscu oraz utworzenie miejsca pracy4 Pawliszyn Krzysztof

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pawliszyn Krzysztof.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wykonanie stacji transformatorowej wraz z linią kablową na obiekcie stawowym zlokalizowanym w Miejscu. niezbędnych do dalszego rozwoju łańcucha dostaw na etapie produkcji i obrotu produktami sektora rybołówstwa.

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności gospodarstwa rybackiego poprzez wykonanie stacji transformatorowej wraz z linią kablową na obiekcie stawowym zlokalizowanym w Miejscu oraz utworzenie miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 157780.92.

Kwota Wkładu EFMR: 65715.2.

Kod Pocztowy: 46-112.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00010-6523.2-SW0810014/18.


Rozwój działalności gospodarczej na obszarze RLGD „Z Ikrą” poprzez zakup środków transportu. maszyn i urządzeń oraz utworzenie jednego miejsca pracy sezonowo.4 Nowak Krzysztof

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Nowak Krzysztof.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup środka transportu. maszyn i wyposażenia służącego poprawie konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Skrócony opis operacji: 4.1 Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury 4.1.1 Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i a.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej na obszarze RLGD „Z Ikrą” poprzez zakup środków transportu. maszyn i urządzeń oraz utworzenie jednego miejsca pracy sezonowo..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 260754.39.

Kwota Wkładu EFMR: 110820.45.

Kod Pocztowy: 95-083.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00055-6523.2-SW0510014/18.agrobiznes tv, jak wysłać pieniądze na adres domowy, ugorowanie, e wniosek instrukcja, youtube pobier, parafia bolesławiec, kowr lublin adres, 95 kwartal 2017, lipowiec koscielny, podaj nazwy elementów których nie ma w komórce bakteryjnej, inspektor nadzoru budowlanego gdańsk, 7m pod ziemia, arimr młody rolnik 2019, ceny bydła 2019, wysokość odprawy nauczyciela dyplomowanego, włocławek wybory 2018…