Rybacka Lokalna Grupa Działania „Jurajska Ryba” 00005-6523.4-SW1210003/16

By | 16 września 2011

Koszty bieżące i aktywizacja4 Rybacka Lokalna Grupa Działania „Jurajska Ryba”

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Jurajska Ryba” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja.

Skrócony opis operacji: Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Cel operacji: Koszty bieżące i aktywizacja.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2016-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 79812.99.

Kwota Wkładu EFMR: 64448.98.

Kod Pocztowy: 42-248.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00005-6523.4-SW1210003/16.


Utworzenie trzech miejsc pracy w nowym gabinecie profilaktyki i leczenia stomatologicznego dzieci i młodzieży w Przodkowie dla personelu medycznego4 PiB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALOE DENT SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: PiB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALOE DENT SPÓŁKA KOMANDYTOWA .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny gabinetu profilaktyki i leczenia stomatologicznego dzieci i młodzieży w ramach rozwoju Centrum Stomatologicznego Aloe Dent w Przodkowie.

Skrócony opis operacji: podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Utworzenie trzech miejsc pracy w nowym gabinecie profilaktyki i leczenia stomatologicznego dzieci i młodzieży w Przodkowie dla personelu medycznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 119730.

Kwota Wkładu EFMR: 42500.

Kod Pocztowy: 81-586.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00021-6523.2-SW1110005/17.wymiana dowodu osobistego poza miejscem zameldowania, grodziczno wm, oksa, wirbet katalog, krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.ii, dopłata do materiału siewnego, 313 rok, planowana operacja a okres, zawalony budynek, krakow tarnow, mieszkanie nowa ruda, sieradz paszporty, zsr potoczek, gmina zurawica, rega tv świdwin, zachodniopomorskie jeziora, schemat elektryczny instalacji fotowoltaicznej, ceny gruntów rolnych gus, zdn-1, dopłaty obszarowe 2020, transmisje net…