Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” 00001-6523.3-SW0400001/18

By | 29 kwietnia 2015

Nawiązanie współpracy transnarodowej pomiędzy lokalnymi grupami działania służącej zwiększeniu zaangażowania i kompetencji mieszkańców obszarów rybackich poprzez udział w wyjeździe studyjnym podczas którego zostaną przeprowadzone szkolenia branżowe w zakr4 Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wsparcie aktywności i kompetencji mieszkańców śródlądowych obszarów RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.

Skrócony opis operacji: Organizacja wyjazdu studyjnego RLGD Dobiegniew w ramach współpracy do FLAG „Pohjois -Satkunta” w dniach 22-25.05.2018r.

Cel operacji: Nawiązanie współpracy transnarodowej pomiędzy lokalnymi grupami działania służącej zwiększeniu zaangażowania i kompetencji mieszkańców obszarów rybackich poprzez udział w wyjeździe studyjnym podczas którego zostaną przeprowadzone szkolenia branżowe w zakr.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 98850.17.

Kwota Wkładu EFMR: 79820.95.

Kod Pocztowy: 66-520.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00001-6523.3-SW0400001/18.


Celem operacji jest rozwój działalności nie związanej z podstawową działalnością rybacką poprzez poszerzenie zakresu usług oraz utrzymanie zagrożonego stanowiska pracy.4 Rożek Wojciech

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rożek Wojciech.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności usługowej PPPU-H LEŚNIK.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja za.

Cel operacji: Celem operacji jest rozwój działalności nie związanej z podstawową działalnością rybacką poprzez poszerzenie zakresu usług oraz utrzymanie zagrożonego stanowiska pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2021-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 315048.13.

Kwota Wkładu EFMR: 133895.4.

Kod Pocztowy: 64-850.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00097-6523.2-SW1510118/19.


Rozwój działalności gospodarczej polegający na wprowadzeniu do sprzedaży nowych usług oraz utworzeniu nowych miejsc pracy4 Karsznia Zdzisław

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Karsznia Zdzisław.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Łapać wiatr w żagle – rozwój działalności gospodarczej polegający na wprowadzeniu nowych usług.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej polegający na wprowadzeniu do sprzedaży nowych usług oraz utworzeniu nowych miejsc pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 440330.25.

Kwota Wkładu EFMR: 167987.2.

Kod Pocztowy: 84-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00072-6523.2-SW1110104/17/18.


Celem operacji jest rozwój działalności nie związanej z podstawową działalnością rybacką poprzez poszerzenie zakresu usług oraz utrzymanie zagrożonego stanowiska pracy.4 Rożek Wojciech

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rożek Wojciech.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności usługowej PPPU-H LEŚNIK.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja za.

Cel operacji: Celem operacji jest rozwój działalności nie związanej z podstawową działalnością rybacką poprzez poszerzenie zakresu usług oraz utrzymanie zagrożonego stanowiska pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2021-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 315048.13.

Kwota Wkładu EFMR: 133895.4.

Kod Pocztowy: 64-850.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00097-6523.2-SW1510118/19.


Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR Bielska Kraina poprzez zakup nowoczesnego autobusu i uruchomienie ekspresowej linii komunikacyjnej oraz utworzenie 2 nowych miejsc pracy zapewniających rozwój mikroprzedsiebiorstwa świadczącego usługi dla mieszkań4 Ogrodzki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ogrodzki Marek „MAR-BUS” HANDEL i USŁUGI Marek

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ogrodzki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ogrodzki Marek „MAR-BUS” HANDEL i USŁUGI Marek.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup nowoczesnego autobusu i uruchomienie ekspresowej linii komunikacyjnej szansą na rozwój przedsiębiorstwa działającego na obszarze LGR Bielska Kraina..

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR Bielska Kraina poprzez zakup nowoczesnego autobusu i uruchomienie ekspresowej linii komunikacyjnej oraz utworzenie 2 nowych miejsc pracy zapewniających rozwój mikroprzedsiebiorstwa świadczącego usługi dla mieszkań.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 345250.

Kwota Wkładu EFMR: 117355.25.

Kod Pocztowy: 43-502.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00049-6523.2-SW1210077/18.


Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych jako odnawialnych źródeł energii.4 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Aquamar” Sp. z o.o.

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Aquamar” Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Montaż instalacji fotowoltanicznej w Ośrodku Hodowli Ryb Łososiowatych w Bożance jako działąnie na rzecz organiczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych. tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii. w rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii.

Cel operacji: Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych jako odnawialnych źródeł energii..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 190000.

Kwota Wkładu EFMR: 80750.

Kod Pocztowy: 77-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00187-6523.2-SW1110309/18.



włoszczowa kielce, kredyt dla rolnika, hodowle tkankowe, zał 15, gameland jak wyłączyć, cuk nowogard, gminabochnia, przetarg definicja, www.arimr, opryski na granicy działki, stawy pęcickie, nowotaniec cba, jasielski, zuok stary las, uargumentować, pkd 43.12 z, rzepak 2020, wniosek o rejestrację działalności gospodarczej, urząd stanu cywilnego barlinek, ksiegowanie na kontach, krus nowy dwór mazowiecki…