Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” 00002-6523.3-SW0400002/19

By | 26 lutego 2013

powierzenie społecznościom rybackim wazniejszej roli w rozwoju lokalnym poprzez udział w konkursach i działalniach promocyjnych oraz nawiązanie współpracy regionalnej oraz transnarodowej4 Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej oraz międzynarodowej poprzez organizację imprezy promocyjnej oraz organizację wyjazdu studyjnego mającego na celu w szczególności różnicowanie działalności. wykorzystanie atutów środowiska oraz popularyzację .

Skrócony opis operacji: .

Cel operacji: powierzenie społecznościom rybackim wazniejszej roli w rozwoju lokalnym poprzez udział w konkursach i działalniach promocyjnych oraz nawiązanie współpracy regionalnej oraz transnarodowej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 123609.9.

Kwota Wkładu EFMR: 99813.8.

Kod Pocztowy: 66-520.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00002-6523.3-SW0400002/19.


Zakup pontonu (motorówki) typu RIB wraz z silnikiem. baterią słoneczną z powerbankiem oraz przyczepy do transportu pontonu (motorówki). jako sprzęt niezbędny do asekuracji uczestników. podczas imprez cyklicznych i treningów4 Klub Sportów Wodnych Baltic

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Klub Sportów Wodnych Baltic .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Bezpieczne żagle.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Zakup pontonu (motorówki) typu RIB wraz z silnikiem. baterią słoneczną z powerbankiem oraz przyczepy do transportu pontonu (motorówki). jako sprzęt niezbędny do asekuracji uczestników. podczas imprez cyklicznych i treningów.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 81423.99.

Kwota Wkładu EFMR: 58828.5.

Kod Pocztowy: 72-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00231-6523.2-SW1610279/18/19.


Dywersyfikacja działalności Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego „Karp” Sp. z o.o. poprzez zakup ciągnika rolniczego i kosiarki do rowów i poboczy.4 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Karp” Spółka z o.o

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Karp” Spółka z o.o .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup ciągnika rolniczego i kosiarki do rowów i poboczy..

Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką.

Cel operacji: Dywersyfikacja działalności Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego „Karp” Sp. z o.o. poprzez zakup ciągnika rolniczego i kosiarki do rowów i poboczy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 308290.

Kwota Wkładu EFMR: 131023.25.

Kod Pocztowy: 36-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00008-6523.2-SW0910017/17/18.


Ochrona bioróżnorodności obszaru LGR Gminy Kolbuszowa i Dzikowiec poprzez zakup zestawu do monitoringu środowiskowego wraz ze środkiem transportu4 Polski Związek Wędkarski Okręg w Rzeszowie

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polski Związek Wędkarski Okręg w Rzeszowie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wyposażenie Społecznej Straży Rybackiej funkcjonującej w ramach PZW Okręgu w Rzeszowie w zestaw do monitoringu środowiskowego wraz ze środkiem transportu.

Skrócony opis operacji: Wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury przez przeciwdziałanie kłusownictwu.

Cel operacji: Ochrona bioróżnorodności obszaru LGR Gminy Kolbuszowa i Dzikowiec poprzez zakup zestawu do monitoringu środowiskowego wraz ze środkiem transportu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 194522.36.

Kwota Wkładu EFMR: 140327.35.

Kod Pocztowy: 35-113.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00014-6523.2-SW0910010/17/18.


Celem operacji jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz obszru LGR. jego wzmocnienie. podniesienie wartości produktów rybactwa. stworzenie nowych całorocznych miejsc pracy. rozwój działalności gospodarczej oraz wykorzystanie lokalnych zasobów i4 Ostrowski Aleksander

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ostrowski Aleksander.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poprawa konkurencyjności hurtowni ryb Scampi.

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury..

Cel operacji: Celem operacji jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz obszru LGR. jego wzmocnienie. podniesienie wartości produktów rybactwa. stworzenie nowych całorocznych miejsc pracy. rozwój działalności gospodarczej oraz wykorzystanie lokalnych zasobów i.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 472962.78.

Kwota Wkładu EFMR: 179156.2.

Kod Pocztowy: 76-032.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00082-6523.2-SW1610108/17/18.wniosek o warunki zabudowy jak wypełnić, urząd miejski żmigród, ścinawa dolnośląskie, wniosek 500 plus 2018 online, łączenie przewodów elektrycznych w ziemi, posiadacz weksla przekazujący go innej osobie, domki letniskowe sulejów, lubenka, przepisanie ziemi rolnej, fotowoltaika schemat, wskazanie kierującego pojazdem wzór, arimr druki do pobrania 2018, ożarów gmina, 26 050 zagnańsk, przetargi kowr…