Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą” 00001-6523.1-SW0500001/16

By | 18 stycznia 2014

Przygotowanie lokalnej strategii kierowanej przez społeczność4 Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą”

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wsparcie przygotowacze.

Skrócony opis operacji: Podnoszenie kompetencji LGD i społeczności lokalnych. szkolenie i tworzenie sieci kontaktów oraz wypracowywanie mechanizmów współpracy i włączenia lokalnych społeczeństw w celu przygotowania LSR.

Cel operacji: Przygotowanie lokalnej strategii kierowanej przez społeczność.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2015-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 24248.79.

Kwota Wkładu EFMR: 17000.

Kod Pocztowy: 95-045.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.1 Wsparcie przygotowawcze.

kod działania: 4.01.2021.

Numer Umowy: 00001-6523.1-SW0500001/16.


Ochrona ryb i ekosystemów wód płynących oraz ograniczenie działań kłusowniczych na wodach użytkowanych przez Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach obejmujących zasięgiem obszary rybackie pojezierza Suwalsko-Augustowskiego poprzez zakup sprzętu niezbędnego4 Polski Związek Wędkarski Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polski Związek Wędkarski Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup zestawu do aktywnego zwalczania kłusownictwa rybackiego..

Skrócony opis operacji: Zakup samochodu. fotopułapek. aparatu fotograficznego. drona. Udział w szkoleniu..

Cel operacji: Ochrona ryb i ekosystemów wód płynących oraz ograniczenie działań kłusowniczych na wodach użytkowanych przez Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach obejmujących zasięgiem obszary rybackie pojezierza Suwalsko-Augustowskiego poprzez zakup sprzętu niezbędnego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 138630.08.

Kwota Wkładu EFMR: 58917.75.

Kod Pocztowy: 16-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00011-6523.2-SW1010038/17/18.wypadek gościcino, dodatek za wysługę lat dla nauczyciela wzór, oferty pracy opoczno olx, skrót i.e., lista kandydatów wybory samorządowe 2018, brak nadproża nad drzwiami, gmina wieruszów, ug szadek, podlaskie biuro nieruchomości suwałki, armir przetargi, adrianna szczechowicz, koszalin sianów, bip miłomłyn, ostrów mazowiecka warszawa, arimr druki do pobrania, niedostępność, sandomierz aktualnosci…