Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą” 00002-6523.4-SW0510003/16/17

By | 5 grudnia 2019

Sprawne wdrażanie LSR. w tym planu komunikacji4 Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą”

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na 2016 rok.

Skrócony opis operacji: Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i efektywna pracę LGD. w tym sprawne funkcjonowanie biura LGD oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR oraz animowanie LSR.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR. w tym planu komunikacji.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2016-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 60969.98.

Kwota Wkładu EFMR: 49233.25.

Kod Pocztowy: 95-045.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00002-6523.4-SW0510003/16/17.


Koszty bieżące i aktywizacja – rok 20194 Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja – rok 2019.

Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja – rok 2019.

Cel operacji: Koszty bieżące i aktywizacja – rok 2019.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 347950.93.

Kwota Wkładu EFMR: 280970.05.

Kod Pocztowy: 78-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00018-6523.4-SW1610020/18/19.


poprawa konkurencyjności PZW Okręg w Sieradzu w zakresie turystyki wędkarskiej poprzez zakup łodzi aluminiowych oraz utworzenie jednego sezonowego miejsca pracy4 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Sieradzu

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Sieradzu .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wprowadzenie usług turystycznych do działalności PZW Okręg w Sieradzu.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez cale życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel operacji: poprawa konkurencyjności PZW Okręg w Sieradzu w zakresie turystyki wędkarskiej poprzez zakup łodzi aluminiowych oraz utworzenie jednego sezonowego miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 158019.19.

Kwota Wkładu EFMR: 67157.65.

Kod Pocztowy: 98-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00044-6523.2-SW0510026/18.


Organizacja konferencji wspierająca dialog społeczny i udział lokalnej społeczności w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi lokalnymi zasobami rybołówstwa. Podniesienie kwalifikacji środowiska rybackiego nawiązanie do współpracy środowiska rybackieg4 Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Kompetentny rybak.

Skrócony opis operacji: Powierzenie społecznościom rybackim ważnej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

Cel operacji: Organizacja konferencji wspierająca dialog społeczny i udział lokalnej społeczności w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi lokalnymi zasobami rybołówstwa. Podniesienie kwalifikacji środowiska rybackiego nawiązanie do współpracy środowiska rybackieg.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 15812.94.

Kwota Wkładu EFMR: 9350.

Kod Pocztowy: 72-602.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00014-6523.3-SW1600015/19.papa do izolacji poziomej fundamentów, czaplinek wiadomości, ogłoszenie wyników wyborów, bydło piemontese, rzeczywisty kurs euro, ogloszenia malopolska, arimr gov pl dopłaty, bip lądek, zabawy wiejskie lata 90, urząd gminy bielice, numer pkd co to, wrpo wielkopolskie pl, tartak biskupiec, kowr zielona góra, jak sprawdzic numer producenta, bip bobowo, epuap jak podpisać dokument…