Rybka Leon 00063-6523.2-SW1610116/17/18

By | 28 czerwca 2019

Rozwój działaności gospodarczej poprzez budowe donku letniskowego z wyposażeniem. remont dachów trzech domków letniskowych w celu poprawy standardu ośrodka wypoczynkowego. Utworzenie miejsca pracy oraz zakup grilla do altany dla rozszerzenia usług4 Rybka Leon

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybka Leon.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działaności gospodarczej na obszarze MLGR.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel operacji: Rozwój działaności gospodarczej poprzez budowe donku letniskowego z wyposażeniem. remont dachów trzech domków letniskowych w celu poprawy standardu ośrodka wypoczynkowego. Utworzenie miejsca pracy oraz zakup grilla do altany dla rozszerzenia usług.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 90609.68.

Kwota Wkładu EFMR: 34000.

Kod Pocztowy: 76-034.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00063-6523.2-SW1610116/17/18.


Utworzenie przedsiębiorstwa i rozpoczęcie działalności gospodarczej poprzez zakup środków trwałych4 Piskórz Patryk

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Piskórz Patryk.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup samochodu z zabudową. wózka widłowego oraz rusztowania w celu utworzenia przedsiębiorstwa budowlanego.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Utworzenie przedsiębiorstwa i rozpoczęcie działalności gospodarczej poprzez zakup środków trwałych.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 199961.47.

Kwota Wkładu EFMR: 76484.7.

Kod Pocztowy: 28-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00050-6523.2-SW1310062/18/19.www.jedlnia.org.pl, zaświadczenie do ślubu konkordatowego wzór, krajowy ośrodek wsparcia rolnictwa w warszawie, www.mlawa.pl, wykaz grup producentów rolnych 2017, ryszard król, dodatek za wysługę lat nauczyciel, warszawa zamość, camp radkow, turobin lubelskie, składka na ubezpieczenie społeczne 2014, postolice, eko audyt wrocław, bernad, urząd miasta barwice, projekt robót geologicznych pdf…