Rychert Hanna 00086-6523.2-SW1110174/18

By | 22 czerwca 2019

Wzrost konkurencyjności firmy i wzrost zatrudnienia poprzez zakup wyposażenia do działalności gastronomicznej4 Rychert Hanna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rychert Hanna.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup wyposażenia do restauracji.

Skrócony opis operacji: 4.01.2001.

Cel operacji: Wzrost konkurencyjności firmy i wzrost zatrudnienia poprzez zakup wyposażenia do działalności gastronomicznej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 95786.29.

Kwota Wkładu EFMR: 37111.85.

Kod Pocztowy: 83-307.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00086-6523.2-SW1110174/18.


Podnoszenie wartości produktów gospodarstwa rybackiego poprzez przebudowę budynku gospodarczego na terenie Ośrodka Zarybieniowego Poliwoda w Biestrzynniku oraz wzrost poziomu zatrudnienia.4 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przebudowa budynku gospodarczego na terenie Ośrodka Zarybieniowego Poliwoda w Biestrzynniku..

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury..

Cel operacji: Podnoszenie wartości produktów gospodarstwa rybackiego poprzez przebudowę budynku gospodarczego na terenie Ośrodka Zarybieniowego Poliwoda w Biestrzynniku oraz wzrost poziomu zatrudnienia..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 402989.14.

Kwota Wkładu EFMR: 158895.6.

Kod Pocztowy: 45-031.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00038-6523.2-SW0810047/19.


STWORZENIE 1 NOWEGO MIEJSCA PRACY 2. WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW RYBNYCH Z LOKALNYCH POŁOWÓW4 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „BOMA” Spólka Cywilna Wiesława. Piotr Babiak

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „BOMA” Spólka Cywilna Wiesława. Piotr Babiak .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup samochodu chłodnia do dystrybucji w lokalnej sieci hoteli i ośrodków lokalnych produktów rybołówstwa.

Skrócony opis operacji: 4.1 Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury: 4.1.1 Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i .

Cel operacji: STWORZENIE 1 NOWEGO MIEJSCA PRACY 2. WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW RYBNYCH Z LOKALNYCH POŁOWÓW.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 170000.

Kwota Wkładu EFMR: 72250.

Kod Pocztowy: 78-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00019-6523.2-SW1610016/17/18.


Rozwój działalności gospodarczej poprzez tworzenie nowych miejsc pracy oraz uzyskanie dochodów z rozszerzanej działalności4 Pietrzyński Rafał

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pietrzyński Rafał.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup nowych urządzeń i narzedzi oraz utwardzenie terenu.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszaró akwakultury.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej poprzez tworzenie nowych miejsc pracy oraz uzyskanie dochodów z rozszerzanej działalności.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 199670.46.

Kwota Wkładu EFMR: 74676.75.

Kod Pocztowy: 89-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00198-6523.2-SW1110255/18.


Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego poprzez budowę parkingu dla samochodów osobowych. co wpłynie na rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny.4 Powiat Strzelecko-Drezdenecki

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Powiat Strzelecko-Drezdenecki .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z układem komunikacyjnym na dz. nr 445/88 w Strzelcach Krajeńskich..

Skrócony opis operacji: Roboty przygotowawcze. roboty ziemne. podbudowy. nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. roboty wykończeniowe. elementy ulic. montaż wiaty rowerowej. koszy na śmieci. ławek oraz kamer monitoringu. nasadzenia drzew i krzewów. koszty ogólne (opracowanie d.

Cel operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego poprzez budowę parkingu dla samochodów osobowych. co wpłynie na rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 431269.07.

Kwota Wkładu EFMR: 254991.5.

Kod Pocztowy: 66-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00010-6523.2-SW0410025/17.


Podniesienie konkurencyjności firmy na rynku lokalnym. regionalnym i krajowym. zastosowanie innowacyjności w firmie poprzez zakup sprzętu kosmetycznego. wyposażenia oraz utrzymanie jednego miejsca pracy.4 Pieluszczak Jacek

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pieluszczak Jacek.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Nowoczesne centrum kosmetologiczne. kosmetyczne.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury..

Cel operacji: Podniesienie konkurencyjności firmy na rynku lokalnym. regionalnym i krajowym. zastosowanie innowacyjności w firmie poprzez zakup sprzętu kosmetycznego. wyposażenia oraz utrzymanie jednego miejsca pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 119880.05.

Kwota Wkładu EFMR: 49929.85.

Kod Pocztowy: 66-530.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00033-6523.2-SW0410034/17/18.


Rozwój działalności gospodarczej na obszarze RLGD „Z Ikrą” poprzez zakup mobilnej wędzarni. budowę patio konferencyjnego. przygotowanie osobnego wejścia do restauracji dostosowanego dla osób niepełnosprawnych. rewitalizację terenów o podłożu betonowym na 4 Łukasik Krystyna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Łukasik Krystyna.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poszerzenie oferty gastronomicznej Firmy SUMEX.

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej na obszarze RLGD „Z Ikrą” poprzez zakup mobilnej wędzarni. budowę patio konferencyjnego. przygotowanie osobnego wejścia do restauracji dostosowanego dla osób niepełnosprawnych. rewitalizację terenów o podłożu betonowym na .

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 600000.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 99-235.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00059-6523.2-SW0510009/18.sygnały alarmowe syrena, arimr wnioski, e wniosek, conajmniej razem czy osobno, za zgodnosc z oryginalem, leszek daniluk, reks, urząd miasta kańczuga, artur osypiuk, komin wolnostojący, lista prow 2016 modernizacja, jakie dokumenty do przepisania działki z domem, bałdrzychów, michał krzemkowski, elektrownie słoneczne opis, agencja rolna, opinie o modr…