Rzęsa Janusz 00040-6523.2-SW0310081/18

By | 27 września 2018

Celem operacji jest rozwój działalności i poprawa wizerunku marketingowego Hotelu Bursztynowego w Józefowie nad Wisłą poprzez rozszerzenie oferty Wnioskodawcy. poprawę jakości i efektywności pracy oraz wdrożenie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska4 Rzęsa Janusz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rzęsa Janusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój Hotelu Bursztynowego w Józefowie nad Wisłą poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia restauracyjno-hotelowego oraz wykorzystanie OZE w działalności obiektu.

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Celem operacji jest rozwój działalności i poprawa wizerunku marketingowego Hotelu Bursztynowego w Józefowie nad Wisłą poprzez rozszerzenie oferty Wnioskodawcy. poprawę jakości i efektywności pracy oraz wdrożenie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 376020.

Kwota Wkładu EFMR: 159808.5.

Kod Pocztowy: 24-340.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00040-6523.2-SW0310081/18.


Wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznej nad Jeziorem Rajgrodzkim poprzez budowę pomostu pływającego oraz zagospodarowanie nabrzeża do września 20184 Gmina Rajgród

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Rajgród .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa przystani wędkarskiej wraz z małą infrastrukturą turystyczną w Rajgrodzie..

Skrócony opis operacji: 1. Instalacje elektryczne2.Zagospodarowanie terenu3.Wiata grilowa4.Tablica informacyjna5.Pomost pływający6.Komplet projektów technicznych.

Cel operacji: Wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznej nad Jeziorem Rajgrodzkim poprzez budowę pomostu pływającego oraz zagospodarowanie nabrzeża do września 2018.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 333167.84.

Kwota Wkładu EFMR: 212110.7.

Kod Pocztowy: 19-206.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00005-6523.2-SW1010035/17/18.


Celem operacji będzie utrzymanie przez Wnioskodawcę nowego łańcucha dostaw produktów rybnych na rynek lokalny oraz utrzymanie 1 miejsca pracy dla osoby z grup defaworyzowanej.4 Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup samochodu ciężarowego z basenami do przewozu ryb żywych w celu ich dalszej sprzedaży klientowi końcowemu oraz zakup i instalacja wędzarni razem z niezbędną infrastrukturą – nowy łańcuch dostaw produktów rybnych na rynek lokalny..

Skrócony opis operacji: 4.1. 4.1.1.

Cel operacji: Celem operacji będzie utrzymanie przez Wnioskodawcę nowego łańcucha dostaw produktów rybnych na rynek lokalny oraz utrzymanie 1 miejsca pracy dla osoby z grup defaworyzowanej..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 478877.42.

Kwota Wkładu EFMR: 203522.3.

Kod Pocztowy: 00-831.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00025-6523.2-SW0710033/17/18.


Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego w Krukowie4 Karliński Ośrodek Kultury

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Karliński Ośrodek Kultury .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Karlino poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Krukowo.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działąlnością rybacką.

Cel operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego w Krukowie.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 92459.4.

Kwota Wkładu EFMR: 51000.

Kod Pocztowy: 78-230.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00195-6523.2-SW1610288/18/19.kowr dzierżawa, mapa hydrogeologiczna polski wms, rzeczoznawca maszyn, odpad 150102, stąporkow, 05.03, wadium co to, tęczowa kraina rypin, kontrolii, arimr rzeszów praca, gazeta polska niezalezna pl, kielce pińczów, owoce polskie, gmina rzeczniów, kopia w pomniejszeniu, kolejka biskupin, zabrze wodociągi, przesto, mieszkowice pl, arimr warszawa kontakt…