S-KORN – Seweryn Jereczek Seweryn 00156-6523.2-SW1110241/18

By | 14 stycznia 2022

Rozwój działalności gospodarczej poprzez wykorzystanie nowoczesnej usługi i wykorzystanie zasobów ludzkich przez utworzenie i utrzymanie 1 miejsca pracy4 S-KORN – Seweryn Jereczek Seweryn

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: S-KORN – Seweryn Jereczek Seweryn.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup wyposażenia niezbędnego do poszerzenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej poprzez wykorzystanie nowoczesnej usługi i wykorzystanie zasobów ludzkich przez utworzenie i utrzymanie 1 miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 107921.34.

Kwota Wkładu EFMR: 40460.

Kod Pocztowy: 83-407.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00156-6523.2-SW1110241/18.


Zwiększenie sprzedaży gospodarstwa rybackiego Stawczyk poprzez ułatwienie dostępu dla klientów obiektów gospodarstwa oraz dostosowanie gospodarstwa do wymogów klientów w sprzedaży bezpośredniej ryb4 Pasieczny Jan

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pasieczny Jan.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój sprzedaży ryb gospodarstwa rybackiego w Stawczyku.

Skrócony opis operacji: 4.1 Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury: podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwaku.

Cel operacji: Zwiększenie sprzedaży gospodarstwa rybackiego Stawczyk poprzez ułatwienie dostępu dla klientów obiektów gospodarstwa oraz dostosowanie gospodarstwa do wymogów klientów w sprzedaży bezpośredniej ryb.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 292923.96.

Kwota Wkładu EFMR: 124491.85.

Kod Pocztowy: 56-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00011-6523.2-SW0110007/19.


Rozwój działalności turystycznej poprzez modernizację budynku i zagospodarowanie terenu na obszarze Ośrodka Zarybieniowego Poliwoda w Biestrzynniku.4 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Remont budynku i zagospodarowanie terenu na obszarze Ośrodka zarybieniowego Poliwoda w Biestrzynniku celem rozwoju oferty turystycznej.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wpieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel operacji: Rozwój działalności turystycznej poprzez modernizację budynku i zagospodarowanie terenu na obszarze Ośrodka Zarybieniowego Poliwoda w Biestrzynniku..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 406224.49.

Kwota Wkładu EFMR: 170000.

Kod Pocztowy: 45-031.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00041-6523.2-SW0810051/19.


Wyposażenie przepompowni scieków w Rudłowie i Bemowiźnie w 2 nowe szafy sterownicze z sondami hydrostatycznymi4 Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o.o.

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup i modernizacja układów sterowania do 2 przepompowni ścieków wraz z przystosowaniem przepompowni ścieków do systemu monitoringu firmy.

Skrócony opis operacji: Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.

Cel operacji: Wyposażenie przepompowni scieków w Rudłowie i Bemowiźnie w 2 nowe szafy sterownicze z sondami hydrostatycznymi.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 43900.

Kwota Wkładu EFMR: 29750.

Kod Pocztowy: 14-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00030-6523.2-SW1410036/17/18.piorunka, busko, ornatowice, budynek dwukondygnacyjny, marek wojciechowski lublin, wielka 27, oszczędność wody, ostrówek poznań, norma żelbetowa, pszenżyto avokado, osp załęże, pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, agencja nieruchomości rolnych przetargi, stanowiska archeologiczne mapa, bukowiec łódź, ściana oporowa prefabrykowana, spolki kapitałowe, aarimr, księgi wieczyste świdnica, satelit czy satelitów, kolorowanki do druku owoce i warzywa…