Sadyba Rozalin – Mirosław Gołoś Mirosław 00059-6523.2-SW0310089/19

By | 2 listopada 2011

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Sadyba Rozalin – Mirosław Gołoś poprzez udoskonalenie świadczonych usług.4 Sadyba Rozalin – Mirosław Gołoś Mirosław

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sadyba Rozalin – Mirosław Gołoś Mirosław.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Zakup niezbędnego wyposażenia w celu udoskonalenia świadczonych usług w przedsiębiorstwie Sadyba Rozalin – Mirosław Gołoś”.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działa.

Cel operacji: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Sadyba Rozalin – Mirosław Gołoś poprzez udoskonalenie świadczonych usług..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 80650.4.

Kwota Wkładu EFMR: 34276.25.

Kod Pocztowy: 24-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00059-6523.2-SW0310089/19.


Ochrona środowiska wodnego i dziedzictwa przyrodniczego na terenie RLGD Pojezierze Dobiegniewskie poprzez zakup 2 samochodów i 4 termowizorów dla strażników Społecznej Straży Rybackiej4 Polski Związek Wędkarski Okręg w Gorzowie Wlkp.

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polski Związek Wędkarski Okręg w Gorzowie Wlkp. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Doposażenie Społecznej Straży Rybackiej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do walki z kłusownictwem na terenie RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”..

Skrócony opis operacji: Zakup samochodów terenowych i termowizorów.

Cel operacji: Ochrona środowiska wodnego i dziedzictwa przyrodniczego na terenie RLGD Pojezierze Dobiegniewskie poprzez zakup 2 samochodów i 4 termowizorów dla strażników Społecznej Straży Rybackiej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 342750.

Kwota Wkładu EFMR: 247636.45.

Kod Pocztowy: 66-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00004-6523.2-SW0410016/17.


Rozwinięcie działalności gospodarczej w zakresie prowadzonych usług poprzez rozbudowę i remont posiadanego zaplecza oraz utworzenie miejsca pracy4 Opszalski Aleksander

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Opszalski Aleksander.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej PUH Ania z Santoczna w zakresie gospodarki turystycznej.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozwinięcie działalności gospodarczej w zakresie prowadzonych usług poprzez rozbudowę i remont posiadanego zaplecza oraz utworzenie miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 499999.19.

Kwota Wkładu EFMR: 208249.15.

Kod Pocztowy: 66-415.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00006-6523.2-SW0410013/18/19.


ochrona i odnowa walorów przyrodniczych środowiska naturalnego oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym poprzez oczyszczenie stawu na działce 162 obręb Tągowie oraz montaż instalacji fotowolaiczne na działce 166/5 obręb Tągowie4 Ochotnicza Straż Pożarna w Tągowiu

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ochotnicza Straż Pożarna w Tągowiu .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: poprawienie stanu środowiska przyrodniczego poprzez oczyszczenie stawu i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Tągowiu.

Skrócony opis operacji: 1. Odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska wodnego przez renaturyzację zbiorników wodnych i terenów przyległych do tych zbiorników. w przypadku jego zniszczenia w wyniku procesu eutrofizacji wód publicznych 2. Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia n.

Cel operacji: ochrona i odnowa walorów przyrodniczych środowiska naturalnego oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym poprzez oczyszczenie stawu na działce 162 obręb Tągowie oraz montaż instalacji fotowolaiczne na działce 166/5 obręb Tągowie.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 83841.82.

Kwota Wkładu EFMR: 56940.65.

Kod Pocztowy: 77-133.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00232-6523.2-SW1110397/18/19.stadion lekkoatletyczny wymiary, ścianka kolankowa bez wieńca, kowala, pdf jaki program, mpecwik, urzad gminy biskupiec, wkład filtracyjny do oczyszczalni ścieków, zso pawlowice, betonowy stół do ping ponga, przetargi kowr, ile wynosi dopłata do 1 ha łąki, malowanie okien drewnianych cena robocizny, żelichów, nieustanie, wniosek o wycinkę drzew 2019 wzór, wzór aktu urodzenia, filmy krowy, teklinów, zmiana właściciela licznika energii elektrycznej pge, anr koszalin…