Sałdak Bogdan 00044-6523.2-SW1610054/17/18

By | 13 listopada 2015

Stworzenie trzech miejsc pracy w firmie „Bogdan Sałdak Zakład Usług Budowlanych i Komunalnych” z siedzibą w Ińsku oraz zakup maszyn i urządzeń pozwalających na rozwój działalności gospodarczej o usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości i teren4 Sałdak Bogdan

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sałdak Bogdan.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej „Bogdan Sałdak Zakład Usług Budowlanych i Komunalnych” o usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości i terenów zielonych poprzez zakup maszyn i urządzeń.

Skrócony opis operacji: zakup maszyn i urządzeń: ciągnik. zamiatarka i wyposażenia biura w laptop. drukarkę i zestaw do monitoringu..

Cel operacji: Stworzenie trzech miejsc pracy w firmie „Bogdan Sałdak Zakład Usług Budowlanych i Komunalnych” z siedzibą w Ińsku oraz zakup maszyn i urządzeń pozwalających na rozwój działalności gospodarczej o usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości i teren.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 161358.24.

Kwota Wkładu EFMR: 41224.15.

Kod Pocztowy: 73-140.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00044-6523.2-SW1610054/17/18.


Nawiązanie współpracy międzyregionalnej pomiędzy lokalnymi grupami działania służącej zwiększeniu zaangażowania i kompetencji mieszkańców obszarów rybackich poprzez udział w szkoleniach branżowych oraz opracowaniu portalu informacyjnego ( strony) dla bran4 Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą” RLGD „Z Ikrą”

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą” RLGD „Z Ikrą”.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wsparcie aktywności i kompetencji mieszkańców śródlądowych obszarów rybackich..

Skrócony opis operacji: .

Cel operacji: Nawiązanie współpracy międzyregionalnej pomiędzy lokalnymi grupami działania służącej zwiększeniu zaangażowania i kompetencji mieszkańców obszarów rybackich poprzez udział w szkoleniach branżowych oraz opracowaniu portalu informacyjnego ( strony) dla bran.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 17761.5.

Kwota Wkładu EFMR: 14342.05.

Kod Pocztowy: 95-045.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00002-6523.3-SW0500001/18.


Rozwój firmy Wnioskodawcy poprzez stworzenie produktu turystycznego umożliwiającego prowadzenie całorocznej działalności wraz ze zwiększeniem zatrudnienia o 4 nowe miejsca pracy w wyniku realizacji operacji4 OŚRODEK WYPOCZYNKOWO-SZKOLENIOWY WIKING SP. Z O.O.

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: OŚRODEK WYPOCZYNKOWO-SZKOLENIOWY WIKING SP. Z O.O. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Stworzenie całorocznej oferty turystyki zdrowotnej oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących jako szansa na rozwój Ośrodka Wypoczynkwo-Szkoleniowego Wiking Sp. z o. o. w Jantarze.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury..

Cel operacji: Rozwój firmy Wnioskodawcy poprzez stworzenie produktu turystycznego umożliwiającego prowadzenie całorocznej działalności wraz ze zwiększeniem zatrudnienia o 4 nowe miejsca pracy w wyniku realizacji operacji.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 518360.37.

Kwota Wkładu EFMR: 170000.

Kod Pocztowy: 82-103.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00030-6523.2-SW1110039/17/18.


Rozwinięcie działalności gospodarczej w zakresie prowadzonych usług poprzez rozbudowę i remont posiadanego zaplecza oraz utworzenie miejsca pracy4 Opszalski Aleksander

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Opszalski Aleksander.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej PUH Ania z Santoczna w zakresie gospodarki turystycznej.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozwinięcie działalności gospodarczej w zakresie prowadzonych usług poprzez rozbudowę i remont posiadanego zaplecza oraz utworzenie miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 499999.19.

Kwota Wkładu EFMR: 208249.15.

Kod Pocztowy: 66-415.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00006-6523.2-SW0410013/18/19.wawrowice, dni sędziszowa 2019, zatrudnienie w rolnictwie, ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego 2019, niecka miechowska, pod lipami antoniówka, drogi shp, nr identyfikacyjny, kowr tarnów, nieruchomości lidzbark warmiński i okolice, wow.kbw, 4 konwencja genewska, fabryka pomocy naukowych, jezioro przepływowe, pomoc de minimis definicja, cena rzepaku 2019, pomoc dla, olsztyn nidzica…