Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu 00013-6523.2-SW1310015/18

By | 12 listopada 2013

Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru zależnego od rybactwa poprzez opracowanie i upowszechnienie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu z wykorzystaniem lokalnych zasobów kulturowych oraz wyposażenia i infrastruktury rekreacyjnej wytworzonej w ram4 Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Dostawa i montaż wielofunkcyjnej altany rekreacyjnej z wyposażeniem..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktur.

Cel operacji: Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru zależnego od rybactwa poprzez opracowanie i upowszechnienie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu z wykorzystaniem lokalnych zasobów kulturowych oraz wyposażenia i infrastruktury rekreacyjnej wytworzonej w ram.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 42387.47.

Kwota Wkładu EFMR: 28822.65.

Kod Pocztowy: 26-242.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00013-6523.2-SW1310015/18.


Celem operacji jest rozwój działalności gospodarczej Przedsiębiorstwa Usługowego „STAWAL” Waldemar Grabowski. Stanisław Ćwik. poprzez zakup samochodu ciężarowego do 3.5 t do przewozu osób. narzędzi i urządzeń z wyodrębnioną przestrzenią ładunkową oraz zat4 Przedsiębiorstwo Usługowe „StTAWAL” Waldemar Grabowski Stanisław Ćwik

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Przedsiębiorstwo Usługowe „StTAWAL” Waldemar Grabowski Stanisław Ćwik .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup samochodu ciężarowego do 3.5 t do przewozu osób. narzędzi i urządzeń z wyodrębnioną przestrzenią ładunkową.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Celem operacji jest rozwój działalności gospodarczej Przedsiębiorstwa Usługowego „STAWAL” Waldemar Grabowski. Stanisław Ćwik. poprzez zakup samochodu ciężarowego do 3.5 t do przewozu osób. narzędzi i urządzeń z wyodrębnioną przestrzenią ładunkową oraz zat.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 121422.76.

Kwota Wkładu EFMR: 51604.35.

Kod Pocztowy: 78-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00107-6523.2-SW1610160/18.


Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Miasta Świnoujście – obszaru morskiego i rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez budowę punktu rekreacyjnego w Karsiborze4 Miejski Dom Kultury w Świnoujściu

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Miejski Dom Kultury w Świnoujściu .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe – zagospodarowanie terenu po byłej straży pożarnej na wyspie Karsibór w Świnoujściu.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Miasta Świnoujście – obszaru morskiego i rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez budowę punktu rekreacyjnego w Karsiborze.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 290924.64.

Kwota Wkładu EFMR: 210192.25.

Kod Pocztowy: 72-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 10242-6523.2-SW1610242/18/19.


Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej poprzez remont czterech zejść na plażę w miejscowościach Sztutowo. Kąty Rybackie i Skowronki4 Gmina Sztutowo

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Sztutowo .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Remont zejść na plażę w miejscowości Sztutowo. Kąty Rybackie i Skowronki.

Skrócony opis operacji: Remont zejść na plażę w miejscowości Sztutowo. Kąty Rybackie i Skowronki. prace budowlano – remontowe.

Cel operacji: Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej poprzez remont czterech zejść na plażę w miejscowościach Sztutowo. Kąty Rybackie i Skowronki.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 340326.97.

Kwota Wkładu EFMR: 245885.45.

Kod Pocztowy: 82-110.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00014-6523.2-SW1110054/17.województwa warmińsko-mazurskiego, opinia rzeczoznawcy samochodowego wzór, nowogrodziec, bolesławiecki, dolnośląskie, aktualne ceny ziemi rolnej 2019, uszkodzone elementy rejestru jak naprawic, ruk, gryczaki janów lubelski 2017, współczynnik spływu powierzchniowego tabela, odbiór tynków, restrukturyzacja małych gospodarstw 2018, arimr poznań, bielin, linówko, przysięga 79, arimr strzyżów, wniosek o nadanie numeru gospodarstwa 2020, więcbork wiadomości, głębokość ułożenia rur gazowych, urząd gminy zaklików…