Sawicki Igor 00064-6523.2-SW0510023/18/19

By | 19 października 2020

Poprawa konkurencyjności firmy poprzez budowę domku rekreacyjno-letniskowego wraz z wyposażeniem oraz utworzenie dodatkowego miejsca pracy na stanowisku menagera obiektu.4 Sawicki Igor

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sawicki Igor.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poprawa konkurencyjności firmy LIDER poprzez budowę domku rekreacyjno-letniskowego oraz zakup niezbędnego wyposażenia i utworzenie dodatkowego stanowiska pracy.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel operacji: Poprawa konkurencyjności firmy poprzez budowę domku rekreacyjno-letniskowego wraz z wyposażeniem oraz utworzenie dodatkowego miejsca pracy na stanowisku menagera obiektu..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 215318.04.

Kwota Wkładu EFMR: 91509.3.

Kod Pocztowy: 99-235.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00064-6523.2-SW0510023/18/19.


Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji4 Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze”

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja.

Skrócony opis operacji: Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD. w tym sprawne funkcjonowanie biura LGD oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR oraz animowanie LSR.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 157826.63.

Kwota Wkładu EFMR: 127444.75.

Kod Pocztowy: 37-610.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00005-6523.4-SW0910006/17/18.połącz każde wydarzenie z jego skutkiem jeden z nich jest dodany niepotrzebnie, dziennik ustaw 2019 gov, świetlana 25, nowuny, ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym 1994, www.kowr.gov.pl, harmonogram spłaty kredytu wzór, prza, wpis do krs wyszukiwarka, mk 11, maszewo zachodniopomorskie, 97-540 gidle, dni szczucina 2018, jw 3294 świdwin, ma symbol at, obróbki blacharskie cena robocizny, straż leśna wymagania, na kolczyki…