Sędek Wojciech 00056-6523.2-SW1310068/18/19

By | 31 lipca 2012

„Utworzenie nowego miejsca pracy poprzez zakup samochodu do punktu bezpośredniej sprzedaży ryb”4 Sędek Wojciech

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sędek Wojciech.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Utworzenie objazdowego punktu bezpośredniej sprzedaży ryb”.

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa.

Cel operacji: „Utworzenie nowego miejsca pracy poprzez zakup samochodu do punktu bezpośredniej sprzedaży ryb”.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 102600.

Kwota Wkładu EFMR: 43605.

Kod Pocztowy: 28-366.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00056-6523.2-SW1310068/18/19.


Celem operacji jest poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Miasta Świnoujście – obszaru morskiego i rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez remont wnętrza budynku Muzeum Rybołówstwa – obiektu infrastruktury turystycznej. historycznie związaneg4 Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Sale wystawowe w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Nowej Odsłonie – etap I.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Celem operacji jest poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Miasta Świnoujście – obszaru morskiego i rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez remont wnętrza budynku Muzeum Rybołówstwa – obiektu infrastruktury turystycznej. historycznie związaneg.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 219260.

Kwota Wkładu EFMR: 142800.

Kod Pocztowy: 72-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00229-6523.2-SW1610376/19.


Celem operacji jest różnicowanie działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowej usługi dotyczącej realizacji zorganizowanych. turystycznych rejsów wędkarskich po jeziorach mazurskich i uruchomienie wypożyczalni sprzętu wodnego . co umożliwi utrz4 Gościniec „Hetman”. Stanica wędkarska Alina Jakubowska

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gościniec „Hetman”. Stanica wędkarska Alina Jakubowska .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Gościniec „Hetman”. Stanica wędkarska – dywersyfikacja i rozwój działalności przedsiębiorstwa poprzez zakup łodzi do turystyki wędkarskiej.

Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawowa działalnością rybacką.

Cel operacji: Celem operacji jest różnicowanie działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowej usługi dotyczącej realizacji zorganizowanych. turystycznych rejsów wędkarskich po jeziorach mazurskich i uruchomienie wypożyczalni sprzętu wodnego . co umożliwi utrz.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 407622.

Kwota Wkładu EFMR: 173239.35.

Kod Pocztowy: 11-730.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00006-6523.2-SW1410009/17.


Rozwój działalnosci gospodarczej w ramach obsługi technicznej infrastruktury drogowej obszarów zależnych od rybactwa poprzez utworzenie trzech nowych miejsc pracy4 PUH „KAK” Karol Kotłowski Karol

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: PUH „KAK” Karol Kotłowski Karol.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez zakup specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego.

Skrócony opis operacji: 4.02.2002.

Cel operacji: Rozwój działalnosci gospodarczej w ramach obsługi technicznej infrastruktury drogowej obszarów zależnych od rybactwa poprzez utworzenie trzech nowych miejsc pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 203377.53.

Kwota Wkładu EFMR: 76063.1.

Kod Pocztowy: 83-340.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00093-6523.2-SW1110180/18.


Opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych dla obszaru RLGD „Jurajska Ryba” służących promowaniu i upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego rybołówstwa.4 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żarkach

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żarkach .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Promowanie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa poprzez zakup i dystrybucję materiałów promocyjno-informacyjnych dla obszaru RLGD „Jurajska Ryba”.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych dla obszaru RLGD „Jurajska Ryba” służących promowaniu i upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego rybołówstwa..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 21856.63.

Kwota Wkładu EFMR: 15108.75.

Kod Pocztowy: 42-310.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00101-6523.2-SW1210112/19.50 świętokrzyska, arimr kalkulator, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa wniosek, notariusz bartoszyce, starostwo powiatowe radomsko wydział geodezji, satelitarna mapa polski 2017, wynosi, kulig olsztyn, cerekwica (województwo dolnośląskie), populacja dzików w niemczech, wzór pisma o uzupełnienie dokumentów, arimr oswiadczenie potwierdzajace brak zmian 2020, list gratulacyjny szablon, agencja nieruchomości rolnych rzeszów, lesny msp, głubczyce kamera, kowr wrocław…