Sędzik Adrian 00241-6523.2-SW1610387/19

By | 21 marca 2018

Różnicowanie działalności osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia miejsc pracy poprzez zakup naczepy ciężarowej do prowadzenia działalności gospodarczej oraz zatrudnienie 1 pracownika (1 EPC).4 Sędzik Adrian

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sędzik Adrian.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup naczepy ciężarowej do działalności usługowej.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel operacji: Różnicowanie działalności osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia miejsc pracy poprzez zakup naczepy ciężarowej do prowadzenia działalności gospodarczej oraz zatrudnienie 1 pracownika (1 EPC)..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 236500.

Kwota Wkładu EFMR: 82110.

Kod Pocztowy: 78-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00241-6523.2-SW1610387/19.


Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru zależnego od rybactwa poprzez opracowanie i upowszechnienie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu z wykorzystaniem lokalnych zasobów kulturowych oraz wyposażenia i infrastruktury rekreacyjnej wytworzonej w ram4 Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Dostawa i montaż wielofunkcyjnej altany rekreacyjnej z wyposażeniem..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktur.

Cel operacji: Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru zależnego od rybactwa poprzez opracowanie i upowszechnienie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu z wykorzystaniem lokalnych zasobów kulturowych oraz wyposażenia i infrastruktury rekreacyjnej wytworzonej w ram.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 42387.47.

Kwota Wkładu EFMR: 28822.65.

Kod Pocztowy: 26-242.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00013-6523.2-SW1310015/18.zootechnik praca, biskupiec reszelski jednostka wojskowa, ug sulejów, pup busko, jcwp, bydgoszcz woj, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego białystok, zakład energetyczny tomaszów mazowiecki, plenność oznacza, brzezniak, ryżyn, szkoła podstawowa 363 warszawa, m jednostka, rozporządzenie 852/04, program rozwoju obszarów wiejskich 2014-2020, meldunek tymczasowy wymeldowanie, www.arimr.gov.pl wnioski, barczatka sosnówka gąsienica, praca kosztorysant warszawa, anr przygodzice, pomoc suszowa 2020, starostwo poddębice, krowy 500, urząd skarbowy złotów…