Sędzik Miłosz 00211-6523.2-SW1610294/18/19

By | 7 maja 2013

Utworzenie działalności gospodarczej poprzez zakup prasy kostkującej i ładowarki teleskopowej oraz utworzenie miejsc pracy4 Sędzik Miłosz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sędzik Miłosz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup sprzętu do prowadzenia działalności gospodarczej.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel operacji: Utworzenie działalności gospodarczej poprzez zakup prasy kostkującej i ładowarki teleskopowej oraz utworzenie miejsc pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 756000.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 78-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00211-6523.2-SW1610294/18/19.


Rozwijanie działalności gospodarczej poprzez utworzenie smażalni oraz nowego miejsca pracy na obszarze RLGD „Opolszczyzna”.4 Balaton Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Balaton Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Utworzenie smażalni ryb przy kompleksie hotelowo-rekreacyjnym „Hotel Bajka” w Grodźcu z wykorzystaniem lokalnych zasobów rybackich..

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury..

Cel operacji: Rozwijanie działalności gospodarczej poprzez utworzenie smażalni oraz nowego miejsca pracy na obszarze RLGD „Opolszczyzna”..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 591949.86.

Kwota Wkładu EFMR: 246546.75.

Kod Pocztowy: 46-022.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00009-6523.2-SW0810003/17.


Rozwój przedsiębiorczości na obszarze RLGD „Z Ikrą” poprzez zakup nowoczesnego środka transportu i urządzeń gastronomicznych oraz utrzymanie istniejącego miejsca pracy i utworzenie jednego miejsca pracy (sezonowo).4 Łukasik Jakub

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Łukasik Jakub.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój firmy „WOJGAST” w Pęczniewie..

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury..

Cel operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze RLGD „Z Ikrą” poprzez zakup nowoczesnego środka transportu i urządzeń gastronomicznych oraz utrzymanie istniejącego miejsca pracy i utworzenie jednego miejsca pracy (sezonowo)..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 319902.34.

Kwota Wkładu EFMR: 133523.95.

Kod Pocztowy: 99-235.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00050-6523.2-SW0510016/18.kodeks postępowania administracyjnego terminy, adam kiwior, załazy, iztom, wykonanie wieńca żelbetowego, założenia projektowe jak napisać, koło wpisane, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa koluszki, krzeszowice bip, zaprawa pod krawężniki, kontynuacji, kowr lublin kontakt, jarocin wielkopolskie, ocena pracy dyrektora szkoły przez radę pedagogiczną przykład, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa przemyśl, zakład energetyczny ciechanów, hodowlane, rośliny ozdobne przykładowe gatunki, białaczów mapa…