Siemieniuk Gospodarstwo Rolno-Rybackie „Złota Rybka” Włodzimierz 00002-6523.2-SW1110027/17

By | 12 grudnia 2011

Zakup środka transportu. sprzętu do rozmnażania i sprzedaży roślin wodnych w celu utworzenia miejsca pracy na obszarze LGR Kaszuby poprzez różnicowanie działalności4 Siemieniuk Gospodarstwo Rolno-Rybackie „Złota Rybka” Włodzimierz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Siemieniuk Gospodarstwo Rolno-Rybackie „Złota Rybka” Włodzimierz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wprowadzenie nowej usługi w gospodarstwie rolno rybackim Złota Rybka. jakim jest sprzedaż roślin wodnych..

Skrócony opis operacji: Zakup samochodu do przewozu roślin wodnych. baseny do przetrzymywania roślin. filtry kubełkowe do filtracji wody w basenach.

Cel operacji: Zakup środka transportu. sprzętu do rozmnażania i sprzedaży roślin wodnych w celu utworzenia miejsca pracy na obszarze LGR Kaszuby poprzez różnicowanie działalności.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 113151.

Kwota Wkładu EFMR: 47770.

Kod Pocztowy: 83-340.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00002-6523.2-SW1110027/17.


Rozwój działalności gospodarczej w zakresie kompleksowej oferty zintegrowanych pakietów turystycznych. poprzez wykończenie dwóch domków. zagospodarowanie terenu wokół nich oraz stworzenie 1 miejsca pracy i utrzymanie go 3 lata od otrzymania płatności końc4 Lazurek Tomasz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lazurek Tomasz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Mazurski Zaścianek”- Rozwój firmy Tomasz Lazurek w miejscowości Rydzewo poprzez stworzenie nowej oferty zintegrowanych pakietów turystycznych na obszarze LGR WJM.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury:.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej w zakresie kompleksowej oferty zintegrowanych pakietów turystycznych. poprzez wykończenie dwóch domków. zagospodarowanie terenu wokół nich oraz stworzenie 1 miejsca pracy i utrzymanie go 3 lata od otrzymania płatności końc.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 369928.2.

Kwota Wkładu EFMR: 127500.

Kod Pocztowy: 11-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00036-6523.2-SW1410051/17/18.


Celem operacji jest rozwój działalności gospodarczej Przedsiębiorstwa Usługowego „STAWAL” Waldemar Grabowski. Stanisław Ćwik. poprzez zakup samochodu ciężarowego do 3.5 t do przewozu osób. narzędzi i urządzeń z wyodrębnioną przestrzenią ładunkową oraz zat4 Przedsiębiorstwo Usługowe „StTAWAL” Waldemar Grabowski Stanisław Ćwik

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Przedsiębiorstwo Usługowe „StTAWAL” Waldemar Grabowski Stanisław Ćwik .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup samochodu ciężarowego do 3.5 t do przewozu osób. narzędzi i urządzeń z wyodrębnioną przestrzenią ładunkową.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Celem operacji jest rozwój działalności gospodarczej Przedsiębiorstwa Usługowego „STAWAL” Waldemar Grabowski. Stanisław Ćwik. poprzez zakup samochodu ciężarowego do 3.5 t do przewozu osób. narzędzi i urządzeń z wyodrębnioną przestrzenią ładunkową oraz zat.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 121422.76.

Kwota Wkładu EFMR: 51604.35.

Kod Pocztowy: 78-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00107-6523.2-SW1610160/18.wyczystka betonowa, gaminex kwidzyn, tczew herb, świdwin wiadomości z ostatniej chwili, pogoda dla klodzka, enea oświadczenie o wypowiedzeniu umowy, santok pl, zaświadczenie o braku dochodów z urzędu skarbowego wzór, armir rzeszów, zbiornik wyrównawczy co zamknięty, wola krzywiecka, papa asfaltowa na tekturze izolacyjna, rodzaj paliwa energetycznego powstałego podczas fermentacji beztlenowej substancji organicznych, błudowo, ustawa o sdg, 89 300 wyrzysk, krzywczyce, powiat chelmski…