SKARB PAŃSTWA – KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W SZCZECINIE 00001-6523.2-SW1610006/17

By | 10 września 2021

Wspieranie atutów środowiska dla rozwoju turystyki wodnej i wędkarstwa na terenie gmin Stepnica. Międzyzdroje. Wolin poprzez wyposażenie do końca roku 2018 jednostek policji w niezbędny sprzęt i urządzenia umożliwiające skuteczną walkę z kłusownictwem: ło4 SKARB PAŃSTWA – KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W SZCZECINIE

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: SKARB PAŃSTWA – KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W SZCZECINIE .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Stop kłusownictwu: Policja na straży utrzymania oraz poprawy stanu środowiska na terenach i akwenach atrakcyjnych dla rozwoju turystyki wodnej i wędkarstwa.

Skrócony opis operacji: Wspieranie atutów srodowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury przez przeciwdziałanie kłusownictwu.

Cel operacji: Wspieranie atutów środowiska dla rozwoju turystyki wodnej i wędkarstwa na terenie gmin Stepnica. Międzyzdroje. Wolin poprzez wyposażenie do końca roku 2018 jednostek policji w niezbędny sprzęt i urządzenia umożliwiające skuteczną walkę z kłusownictwem: ło.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 591326.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 70-515.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00001-6523.2-SW1610006/17.


Organizacja oraz przeprowadzenie trzydniowego/osiemnastogodzinnego szkolenia dla rybaków działających na obszarze RLGD Pojezierze Dobiegniewskie w celu poszerzenia wiedzy z zakresu produkcji ryb.4 RLGD Pojezierze Dobiegniewskie

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: RLGD Pojezierze Dobiegniewskie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe osób z sektora rybackiego z obszaru RLGD Pojezierze Dobiegniewskie.

Skrócony opis operacji: Wspieranie dialogu społecznego i udziału lokalnych społeczności w badaniu zasobów rybołówstwa i zarządzania tymi zasobami..

Cel operacji: Organizacja oraz przeprowadzenie trzydniowego/osiemnastogodzinnego szkolenia dla rybaków działających na obszarze RLGD Pojezierze Dobiegniewskie w celu poszerzenia wiedzy z zakresu produkcji ryb..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 33931.35.

Kwota Wkładu EFMR: 24514.85.

Kod Pocztowy: 66-520.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00007-6523.2-SW0430032/18/19.


Rozwój działalności gospodarczej firmy Anita Puławska Atena i wzrost zatrudnienia poprzez utworzenie nowych miejsc pracy4 Puławska Anita Mirosława

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Puławska Anita Mirosława.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa manufaktury cukierków w Łebie..

Skrócony opis operacji: 4.02.2002.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej firmy Anita Puławska Atena i wzrost zatrudnienia poprzez utworzenie nowych miejsc pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 435926.57.

Kwota Wkładu EFMR: 169150.

Kod Pocztowy: 84-360.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00083-6523.2-SW1110123/17/18.łomża portal, kruzy, oznaczenie opon, central łódź godziny otwarcia, rejestr umów wzór, umowa o nadzór inwestorski, kormanice, nazwa placówki oświatowej, dz.u 2018, agnieszka szydłowska mąż, łódź północna 36, zagroda dla bydła, dobrostan zwierząt arimr, zwolnienie ze składki zus, e-wniosek plus arimr, inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej, muzeum w przasnyszu, oddziału, dni kazimierza biskupiego, urząd stanu cywilnego połczyn zdrój, obowiązki pracownika samorządowego…