Skowrońska Anna Maria 00158-6523.2-SW1610203/18

By | 4 lipca 2022

Stworzenie centrum magazynowania. dystrybucji oraz konfekcjonowania produktów z certyfikatem ekologicznym dzieki zakupowi chłodni do magazynowania oraz utworzenie jednego miejsca pracy4 Skowrońska Anna Maria

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Skowrońska Anna Maria.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Centrum magazynowania. dystrybucji oraz konfekcjonowania produktów z certyfikatem ekologicznym..

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury..

Cel operacji: Stworzenie centrum magazynowania. dystrybucji oraz konfekcjonowania produktów z certyfikatem ekologicznym dzieki zakupowi chłodni do magazynowania oraz utworzenie jednego miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 178154.66.

Kwota Wkładu EFMR: 74200.75.

Kod Pocztowy: 76-251.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00158-6523.2-SW1610203/18.


Restrukturyzacja działalności rybackiej poprzez nabycie dwóch maszyn budowlanych w celu świadczenia nowych usług4 Rogalewicz Grzegorz Waldemar

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rogalewicz Grzegorz Waldemar.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Restrukturyzacja działalności rybackiej poprzez nabycie dwóch innowacyjnych maszyn budowlanych.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel operacji: Restrukturyzacja działalności rybackiej poprzez nabycie dwóch maszyn budowlanych w celu świadczenia nowych usług.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 124500.

Kwota Wkładu EFMR: 44446.5.

Kod Pocztowy: 74-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00215-6523.2-SW1610256/18/19.


Sprawne wdrażanie LSR w 2017 roku.4 Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja – rok 2017..

Skrócony opis operacji: .

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR w 2017 roku..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 178948.69.

Kwota Wkładu EFMR: 144500.

Kod Pocztowy: 66-520.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00002-6523.4-SW0410001/16.


Rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez przebudowę i wyposażenie sali spotkań związanej z działalnością rybacką4 Gmina Ozimek

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Ozimek .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przebudowa pomieszczeń Domu Kultury wraz z ich wyposażeniem na cele promocyjno-edukacyjne związane z kulturą rybacką.

Skrócony opis operacji: 4.4. Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego 4.4.1. Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie in.

Cel operacji: Rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez przebudowę i wyposażenie sali spotkań związanej z działalnością rybacką.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 352081.83.

Kwota Wkładu EFMR: 170000.

Kod Pocztowy: 46-040.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00024-6523.2-SW0810035/18.strefa 2, praca bytów i okolice, dziennik rozbiórki, starostwo sroda slaska, muzeum archeologiczne w biskupinie biskupin, głaz narzutowy inaczej, płatność onw 2018, s7 miłomłyn olsztynek, osieka, arimr fundusze unijne, kawon krzyzowka, ewniosek instrukcja, telefon na straż pożarną, punktacja maszyn prow 2014-2020, 37-220…