Smolarek Ewa 00030-6523.2-SW1610047/17/18

By | 25 grudnia 2012

Wzbogacenie i rozszerzenie oferty turystycznej poprzez remont budynku i utworzenie pensjonatu dla turystów w Stepnicy.4 Smolarek Ewa

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Smolarek Ewa.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Remont budynku i utworzenie pensjonatu dla turystów w Stepnicy..

Skrócony opis operacji: Zakres obejmuje remont budynku mieszkalnego oraz zakup łodzi i wędzarni..

Cel operacji: Wzbogacenie i rozszerzenie oferty turystycznej poprzez remont budynku i utworzenie pensjonatu dla turystów w Stepnicy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 135135.92.

Kwota Wkładu EFMR: 55709.

Kod Pocztowy: 72-112.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00030-6523.2-SW1610047/17/18.


Celem operacji jest różnicowanie działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowej usługi dotyczącej realizacji zorganizowanych. turystycznych rejsów wędkarskich po jeziorach mazurskich i uruchomienie wypożyczalni sprzętu wodnego . co umożliwi utrz4 Gościniec „Hetman”. Stanica wędkarska Alina Jakubowska

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gościniec „Hetman”. Stanica wędkarska Alina Jakubowska .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Gościniec „Hetman”. Stanica wędkarska – dywersyfikacja i rozwój działalności przedsiębiorstwa poprzez zakup łodzi do turystyki wędkarskiej.

Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawowa działalnością rybacką.

Cel operacji: Celem operacji jest różnicowanie działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowej usługi dotyczącej realizacji zorganizowanych. turystycznych rejsów wędkarskich po jeziorach mazurskich i uruchomienie wypożyczalni sprzętu wodnego . co umożliwi utrz.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 407622.

Kwota Wkładu EFMR: 173239.35.

Kod Pocztowy: 11-730.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00006-6523.2-SW1410009/17.


Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej nadmorskich obszarów LGD Dorzecze Łeby poprzez zakup innowacyjnego sprzętu do czyszczenia plaży przenośnych paneli słonecznych i stworzenie dwóch miejsc pracy4 PORT JACHTOWY W ŁEBIE sp. z o.o.

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: PORT JACHTOWY W ŁEBIE sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup innowacyjnego sprzętu do czyszczenia plaży oraz baterii słonecznych.

Skrócony opis operacji: 4.2.2 Podejmowanie wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej nadmorskich obszarów LGD Dorzecze Łeby poprzez zakup innowacyjnego sprzętu do czyszczenia plaży przenośnych paneli słonecznych i stworzenie dwóch miejsc pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 329036.21.

Kwota Wkładu EFMR: 139840.3.

Kod Pocztowy: 84-360.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00246-6523.2-SW1110409/18/19.


Rozwój działalności rolniczej w kierunku chowu i hodowli bydła oraz świadczenia usług wspomagających produkcję roślinną i zwierzęcą poprzez wykonanie ogrodzenia pastwiska oraz zakup maszyn i urządzeń rolniczych4 Kotlarz Rafał

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kotlarz Rafał.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności rolniczej w kierunku chowu i hodowli bydła oraz świadczenia usług wspomagających produkcję roślinną i zwierzęcą.

Skrócony opis operacji: wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.obejmującej Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja za.

Cel operacji: Rozwój działalności rolniczej w kierunku chowu i hodowli bydła oraz świadczenia usług wspomagających produkcję roślinną i zwierzęcą poprzez wykonanie ogrodzenia pastwiska oraz zakup maszyn i urządzeń rolniczych.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 828123.

Kwota Wkładu EFMR: 340000.

Kod Pocztowy: 46-034.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00037-6523.2-SW0810050/19.gromadka dolnośląskie, 543, dierżoniów, oznaczenia działek w planie zagospodarowania, derewiczna, wzor umowa zlecenie, urząd gminy tychowo, aktualności arimr, poznań sieraków, e wniosek 2019, zadrzewienie śródpolne, wezwanie do zwrotu zaliczki wzór pisma, arimr.gov.pl irz, numer pesel po 2000, plac zabaw rzut…