Sochor Bożena 00032-6523.2-SW0810028/18

By | 8 września 2017

Zwiększenie konkurencyjności wraz ze zwiększeniem zatrudnienia w gospodarstwie rybackim w Trzęsinie poprzez budowę budynku gospodarczego do przechowywania pasz i sprzętu oraz wydzielenia miejsca przeznaczonego na sprzedaż bezpośrednią4 Sochor Bożena

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sochor Bożena.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa budynku gospodarczego na potrzeby Gospodarstwa Rybackiego w Trzęsinie.

Skrócony opis operacji: 4.1 Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury:4.1.1 Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i a.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności wraz ze zwiększeniem zatrudnienia w gospodarstwie rybackim w Trzęsinie poprzez budowę budynku gospodarczego do przechowywania pasz i sprzętu oraz wydzielenia miejsca przeznaczonego na sprzedaż bezpośrednią.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 79805.65.

Kwota Wkładu EFMR: 29750.

Kod Pocztowy: 46-023.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00032-6523.2-SW0810028/18.


Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury dzięki wykorzystaniu potencjału turystycznego obszaru LGR Bielska Kraina poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Jasienicy (scena4 Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozbudowa istniejącej zadaszonej sceny przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy na potrzeby rozwoju kultury i turystyki kulturalnej..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury dzięki wykorzystaniu potencjału turystycznego obszaru LGR Bielska Kraina poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Jasienicy (scena.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 517775.78.

Kwota Wkładu EFMR: 254999.15.

Kod Pocztowy: 43-385.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00048-6523.2-SW1210059/18.


Sprawne wdrażanie LSR. w tym planu komunikacji4 Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą”

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na 2016 rok.

Skrócony opis operacji: Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i efektywna pracę LGD. w tym sprawne funkcjonowanie biura LGD oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR oraz animowanie LSR.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR. w tym planu komunikacji.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2016-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 60969.98.

Kwota Wkładu EFMR: 49233.25.

Kod Pocztowy: 95-045.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00002-6523.4-SW0510003/16/17.lubun, ziemia kompostowa, numer pesel, podanie kpa, przykładowy biznes plan firmy usługowej, wniosek suszowy 2019, dni piławy górnej 2018, arimr bielsk podlaski, gminy w zachodniopomorskim, nieżyn, krus przysucha, sylwia tomaszewska, anr przetargi, dopłaty do łubinu 2018, urzad pracy wysokie mazowieckie- oferty pracy, postacie z szopki bożonarodzeniowej, www kije pl, kowr tarnów, dopłaty obszarowe, polska krajna final, krus radzyn podlaski, kody pdk, stacja kontroli pojazdów straszyn, spis z natury jak wypełnić…