Sowiński Piotr 00224-6523.2-SW1610319/18/19

By | 13 grudnia 2020

Celem operacji jest rozwój firmy Piotr Sowiński Don Sowinczi w branży gastronomicznej poprzez rozbudowę zaplecza produkcyjno-magazynowo-handlowego oraz zwiększenie zatrudnienia.4 Sowiński Piotr

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sowiński Piotr.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Adaptacja dawnej piekarni na zaplecze produkcyjno-magazynowo-handlowe półproduktów spożywczych do obsługi gastronomi.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel operacji: Celem operacji jest rozwój firmy Piotr Sowiński Don Sowinczi w branży gastronomicznej poprzez rozbudowę zaplecza produkcyjno-magazynowo-handlowego oraz zwiększenie zatrudnienia..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 270190.73.

Kwota Wkładu EFMR: 110500.

Kod Pocztowy: 72-510.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00224-6523.2-SW1610319/18/19.


Zakup odpowiedniego sprzętu tj. ładowarki teleskopowej. która znacznie ułatwi zakres wykonywania wielu działań m.in. załadunku i rozładunku. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstaną trwałe korzyści gospodarcze. co jest związane z uzyskaniem wyższej ce4 Pawlukowski Mirosław

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pawlukowski Mirosław.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup ładowarki teleskopowej w celu usprawnienia i propagowania innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw.

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw. obejmującego działalność związaną z produkcją. przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury.

Cel operacji: Zakup odpowiedniego sprzętu tj. ładowarki teleskopowej. która znacznie ułatwi zakres wykonywania wielu działań m.in. załadunku i rozładunku. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstaną trwałe korzyści gospodarcze. co jest związane z uzyskaniem wyższej ce.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 275000.

Kwota Wkładu EFMR: 105818.2.

Kod Pocztowy: 14-526.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00103-6523.2-SW1410065/18/19.


Zwiększenie konkurencyjności wraz ze zwiększeniem zatrudnienia w gospodarstwie rybackim w Trzęsinie poprzez budowę budynku gospodarczego do przechowywania pasz i sprzętu oraz wydzielenia miejsca przeznaczonego na sprzedaż bezpośrednią4 Sochor Bożena

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sochor Bożena.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa budynku gospodarczego na potrzeby Gospodarstwa Rybackiego w Trzęsinie.

Skrócony opis operacji: 4.1 Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury:4.1.1 Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i a.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności wraz ze zwiększeniem zatrudnienia w gospodarstwie rybackim w Trzęsinie poprzez budowę budynku gospodarczego do przechowywania pasz i sprzętu oraz wydzielenia miejsca przeznaczonego na sprzedaż bezpośrednią.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 79805.65.

Kwota Wkładu EFMR: 29750.

Kod Pocztowy: 46-023.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00032-6523.2-SW0810028/18.


Wydanie publikacji wraz z klipem. dzięki którym zostaną przekazane treści dotyczące bogactwa środowiska akwakultury terenu obejmującego RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” wraz z zarysem historycznym związanym z rybactwem i rybołówstwem4 Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poznaj nasze pojezierze – publikacja przyrodniczo-historyczna wraz z klipem. promujące dziedzictwo kulturowe oraz przyrodnicze na obszarach rybackich i akwakultury.

Skrócony opis operacji: Przygotowanie części merytorycznej publikacji. druk publikacji. produkcja klipu.

Cel operacji: Wydanie publikacji wraz z klipem. dzięki którym zostaną przekazane treści dotyczące bogactwa środowiska akwakultury terenu obejmującego RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” wraz z zarysem historycznym związanym z rybactwem i rybołówstwem.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 53119.35.

Kwota Wkładu EFMR: 38378.35.

Kod Pocztowy: 66-520.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00018-6523.2-SW0430001/19.


Rozwój turystyki. rekreacji oraz poprawa warunków życia mieszkańców. poprzez wybudowanie placu zabaw w miejscowości Cegielnia.4 Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa obiektu turystyczno-rekreacyjnego w miejscowości Cegielnia..

Skrócony opis operacji: 4.4. 4.4.1.

Cel operacji: Rozwój turystyki. rekreacji oraz poprawa warunków życia mieszkańców. poprzez wybudowanie placu zabaw w miejscowości Cegielnia..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 322694.43.

Kwota Wkładu EFMR: 135839.35.

Kod Pocztowy: 05-250.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00009-6523.2-SW0710027/17/18.


Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji4 Rybacka Lokalna Grupa Działania Opolszczyzna RLGD Opolszczyzna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania Opolszczyzna RLGD Opolszczyzna.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja za rok 2016.

Skrócony opis operacji: Wsparcie Bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD. w tym sprawne funkcjonowanie biura LGD oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR oraz animowanie LSR.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2017-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 256130.02.

Kwota Wkładu EFMR: 217710.51.

Kod Pocztowy: 46-043.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00001-6523.4-SW0810002/16.


Wspieranie przedsiębiorczości ukierunkowanej na tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa i akwakultury4 Gospodarstwo Rybackie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wyposażenie obiektu hodowli karpia Sorkwity w nowy ciągnik rolniczy. przyczepę rolniczą i ładowacz czołowy.

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw. obejmującego działalność związaną z produkcją. przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury.

Cel operacji: Wspieranie przedsiębiorczości ukierunkowanej na tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa i akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 160000.

Kwota Wkładu EFMR: 68000.

Kod Pocztowy: 11-700.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00119-6523.2-SW1410024/19.


Rozwój działalności gospodarczej firmy O.W. „GRYF” Wioletta Łącka poprzez rozbudowę ośrodka w Międzywodziu. polegającego na wbudowaniu centrum rehabilitacyjnego wraz z zapleczem odnowy biologicznej oraz basenem. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia zos4 O.W. GRYF Wioletta Łącka Wioletta

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: O.W. GRYF Wioletta Łącka Wioletta.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wzmocnienie potencjału turystycznego oraz wykorzystanie wodnego potencjału obszaru rybackiego RLGDPZ poprzez rozbudowę ośrodka O.W. „GRYF” Wioletta Łącka w Międzywodziu.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozowojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej firmy O.W. „GRYF” Wioletta Łącka poprzez rozbudowę ośrodka w Międzywodziu. polegającego na wbudowaniu centrum rehabilitacyjnego wraz z zapleczem odnowy biologicznej oraz basenem. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia zos.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2919-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1340387.11.

Kwota Wkładu EFMR: 199951.45.

Kod Pocztowy: 72-346.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00072-6523.2-SW1610098/17/18.gim tycz, rokietnica wybory 2018, armir ewniosek, powiat łask, sp wola rokietnicka, jaśliska kościół, szkoła bartniki, kominiarz tczew, pkt 1, www.cdr.gov.pl, dni bolimowa 2017, basen pasywny, holandia kod kraju, drużbice, msp profil…