Stawy Milickie Spółka Akcyjna 00003-6523.2-SW0110013/18/19

By | 23 marca 2016

Rozwój obiektu gastronomicznego w Rudzie Sułowskiej poprzez zakup wyposażenia.4 Stawy Milickie Spółka Akcyjna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stawy Milickie Spółka Akcyjna .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poprawa potencjału sprzedażowego przedsiębiorstwa rybackiego poprzez rozwój obiektu gastronomicznego w Rudzie Sułowskiej..

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury..

Cel operacji: Rozwój obiektu gastronomicznego w Rudzie Sułowskiej poprzez zakup wyposażenia..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 452119.73.

Kwota Wkładu EFMR: 192150.15.

Kod Pocztowy: 56-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00003-6523.2-SW0110013/18/19.


Utworzenie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich poprzez dostosowanie budynku do funkcji wynajmu miejsc noclegowych.4 Podlejski Karol

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Podlejski Karol.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie RLGD „Jurajska Ryba” polegającej na wynajmie pokoi gościnnych w budynku noclegowym Gosciniec Zaklasztorze w Żarkach.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury..

Cel operacji: Utworzenie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich poprzez dostosowanie budynku do funkcji wynajmu miejsc noclegowych..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 302999.99.

Kwota Wkładu EFMR: 127486.4.

Kod Pocztowy: 42-310.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00068-6523.2-SW1210107/18.


poprawa konkurencyjności podmiotu gospodarczego poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń oraz utworzenie miejsca pracy4 Spółdzielnia Socjalna Czersk

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Spółdzielnia Socjalna Czersk .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności spółdzielni socjalnej w zakresie usług poligraficznych i zagospodarowania zieleni.

Skrócony opis operacji: 4.02.2002.

Cel operacji: poprawa konkurencyjności podmiotu gospodarczego poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń oraz utworzenie miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 67116.39.

Kwota Wkładu EFMR: 25101.35.

Kod Pocztowy: 89-650.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00245-6523.2-SW1110355/18/19.


Wyposażenie przepompowni scieków w Rudłowie i Bemowiźnie w 2 nowe szafy sterownicze z sondami hydrostatycznymi4 Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o.o.

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup i modernizacja układów sterowania do 2 przepompowni ścieków wraz z przystosowaniem przepompowni ścieków do systemu monitoringu firmy.

Skrócony opis operacji: Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.

Cel operacji: Wyposażenie przepompowni scieków w Rudłowie i Bemowiźnie w 2 nowe szafy sterownicze z sondami hydrostatycznymi.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 43900.

Kwota Wkładu EFMR: 29750.

Kod Pocztowy: 14-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00030-6523.2-SW1410036/17/18.


Promocja i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego ryb poprzez organizację Rybackiego Pikniku Rodzinnego w Szczekocinach w ramach którego odbędzie się wystawa właścicieli lokalnych gospodarstw rybackich z terenu RLGD „ Jurajska Ryba” promujących swoje pro4 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rybacki Piknik Rodzinny w Szczekocinach.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Promocja i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego ryb poprzez organizację Rybackiego Pikniku Rodzinnego w Szczekocinach w ramach którego odbędzie się wystawa właścicieli lokalnych gospodarstw rybackich z terenu RLGD „ Jurajska Ryba” promujących swoje pro.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 21100.

Kwota Wkładu EFMR: 15109.6.

Kod Pocztowy: 42-445.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00092-6523.2-SW1210129/19.


Zwiększenie dochodów z działalności rybackiej poprzez zakup ciągnika i kosiarki bijakowej.4 Siembida Robert

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Siembida Robert.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup ciągnika i kosiarki bijakowej na potrzeby prowadzonej działalności rybackiej.

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Cel operacji: Zwiększenie dochodów z działalności rybackiej poprzez zakup ciągnika i kosiarki bijakowej..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 164451.

Kwota Wkładu EFMR: 69891.25.

Kod Pocztowy: 23-310.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00023-6523.2-SW0910009/17/18.przetarg ofertowy, województwo opolskie powierzchnia, tłl, informacje pułtusk24, oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, hr państwo, notatnik z metalową spiralą na grzbiecie, zalewanie słupków ogrodzeniowych, kolo gospodyn wiejskich, miejsce usytuowania rękawa ratowniczego, szkoła podstawowa i gimnazjum w krobi, dom dziecka poznan, www.spisrolny.gov.pl, brzeziny lodzkie…