Stowarzyszenie Dolina Karpia 00001-6523.4-SW0600002/16/17

By | 24 września 2014

sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja planu komunikacji w 2016 r – w ramach działania koszty bieżące i aktywizacja4 Stowarzyszenie Dolina Karpia

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Dolina Karpia .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: koszty bieżące i aktywizacja.

Skrócony opis operacji: koszty bieżące i aktywizacja.

Cel operacji: sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja planu komunikacji w 2016 r – w ramach działania koszty bieżące i aktywizacja.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2017-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 226702.97.

Kwota Wkładu EFMR: 183061.95.

Kod Pocztowy: 32-640.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00001-6523.4-SW0600002/16/17.


Różnicowanie działalności gospodarczej armatora statków rybackich – Andrzeja Kopacza. poprzez budowę ośmiu budynków usług turystycznych oraz utworzenie miejsca pracy w sezonie letnim.4 Kopacz Andrzej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kopacz Andrzej.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa budynków usług turystycznych w miejscowości Bobolin..

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury..

Cel operacji: Różnicowanie działalności gospodarczej armatora statków rybackich – Andrzeja Kopacza. poprzez budowę ośmiu budynków usług turystycznych oraz utworzenie miejsca pracy w sezonie letnim..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 805063.57.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 76-150.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00096-6523.2-SW1610118/18.tarczyn warszawa, mapa europy szukacz, arimr zamość, sanock, nowe mapy satelitarne 2018, sf kowal, arirr, dni boguchwały 2019, olsztyn ketrzyn, arimr poleczki, co to jest saldo na koncie, rejestracja arimr, miasto koło piły, stefan grabowski, składana na tarlisku, środki myjące i dezynfekujące stosowane w przemyśle spożywczym, strop żelbetowy przekrój…