Stowarzyszenie Dolina Karpia 00002-6523.4-SW0600001/16

By | 18 sierpnia 2011

Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja planu komunikacji w 2017 roku – w ramach działania Koszty bieżące i aktywizacja4 Stowarzyszenie Dolina Karpia

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Dolina Karpia .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2017.

Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2017.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja planu komunikacji w 2017 roku – w ramach działania Koszty bieżące i aktywizacja.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 433072.36.

Kwota Wkładu EFMR: 349705.91.

Kod Pocztowy: 32-640.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00002-6523.4-SW0600001/16.


Poszerzenie atrakcyjności infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Doliny Karpia poprzez remont pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Ryczowie do dnia złożenia wniosku o płatność końcową4 Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Remont pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Ryczowie będących infrastrukturą kulturalno-turystyczno-rekreacyjną.

Skrócony opis operacji: roboty budowlane i wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Ryczowie.

Cel operacji: Poszerzenie atrakcyjności infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Doliny Karpia poprzez remont pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Ryczowie do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 797298.35.

Kwota Wkładu EFMR: 225471.85.

Kod Pocztowy: 34-116.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00036-6523.2-SW0610027/18/19.


Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury dzięki wykorzystaniu potencjału turystycznego obszaru LGD Bielska Kraina poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Roz4 Ochotnicza Straż Pożarna Roztropice

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ochotnicza Straż Pożarna Roztropice .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa ogólnodostępnego. zadaszonego grilla w Roztropicach.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury dzięki wykorzystaniu potencjału turystycznego obszaru LGD Bielska Kraina poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Roz.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 47829.96.

Kwota Wkładu EFMR: 34552.5.

Kod Pocztowy: 43-394.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00024-6523.2-SW1210024/17/18.


Celem operacji jest odpowiedź na zapotrzebowanie rynku w dziedzinie produkcji wyrobów z drewna i stworzenie 2 nowych stanowisk pracy. poprzez zakup nowej innowacyjnej suszarni do drewna4 P.P.H.U Marcin Twaróg Marcin

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: P.P.H.U Marcin Twaróg Marcin.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup innowacyjnego urządzenia elementem rozwoju przedsiębiorstwa z terenu działania Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb”.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury:Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospo.

Cel operacji: Celem operacji jest odpowiedź na zapotrzebowanie rynku w dziedzinie produkcji wyrobów z drewna i stworzenie 2 nowych stanowisk pracy. poprzez zakup nowej innowacyjnej suszarni do drewna.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 220000.

Kwota Wkładu EFMR: 91630.

Kod Pocztowy: 64-820.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00023-6523.2-SW1510015/17/18.szacowanie wartości ogrodniczych plantacji kultur wieloletnich 2017 pdf, przepustowość łącza, przedszkole radymno, łączność definicja, ewniosek logowanie, serokomla gmina, podanie o zapomogę zdrowotną przykład, piłatka, co to biocenoza, sprzedaż energii elektrycznej, 500+ dochody, korzystając z podanych informacji wpisz miary zaznaczonych kątów, amimr, arimr gorzów, vitopend 100 instrukcja, nazwy kont księgowych…