Stowarzyszenie Dolina Karpia 00004-6523.4-SW0620001/18/19

By | 25 czerwca 2022

Sprawne wdrazanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji w 2019 roku4 Stowarzyszenie Dolina Karpia

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Dolina Karpia .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: koszty bieążce i aktywizacja na rok 2019.

Skrócony opis operacji: koszty bieążce i aktywizacja.

Cel operacji: Sprawne wdrazanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji w 2019 roku.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 415816.87.

Kwota Wkładu EFMR: 335770.4.

Kod Pocztowy: 32-640.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00004-6523.4-SW0620001/18/19.


Restrukturyzacja działalności rybackiej poprzez nabycie dwóch maszyn budowlanych w celu świadczenia nowych usług4 Rogalewicz Grzegorz Waldemar

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rogalewicz Grzegorz Waldemar.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Restrukturyzacja działalności rybackiej poprzez nabycie dwóch innowacyjnych maszyn budowlanych.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel operacji: Restrukturyzacja działalności rybackiej poprzez nabycie dwóch maszyn budowlanych w celu świadczenia nowych usług.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 124500.

Kwota Wkładu EFMR: 44446.5.

Kod Pocztowy: 74-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00215-6523.2-SW1610256/18/19.


Celem realizowanej operacji jest zwiększenie dostaw produktów rybactwa do punktu sprzedażowego. który jest bardziej dostępny pod względem lokalizacji i nawierzchni drogi. Przystosowanie części obiektu pod łowisko wędkarskie. Co za tym idzie wzrost rentown4 Przedsiębiorstwo Rybackie „KARP” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Przedsiębiorstwo Rybackie „KARP” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup ciągnika rolniczego do transportu ryb wraz z ramieniem wysięgnikowym.

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury. obejmującej podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa .

Cel operacji: Celem realizowanej operacji jest zwiększenie dostaw produktów rybactwa do punktu sprzedażowego. który jest bardziej dostępny pod względem lokalizacji i nawierzchni drogi. Przystosowanie części obiektu pod łowisko wędkarskie. Co za tym idzie wzrost rentown.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 644889.

Kwota Wkładu EFMR: 222827.5.

Kod Pocztowy: 64-800.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00076-6523.2-SW1510110/19.


Rozwój działalności gospodarczej firmy ALKA II A.J.B. Ligenzowie sp.j. poprzez zakup oszklonych drzwi wraz z montażem oraz zatrudnienie 2 osób. Przyczyni się to do powstania nowego lokalu gastronomicznego. w którym będą sprzedawane produkty rybne pochodzą4 ALKA II Aleksandra. Józef. Bartosz Ligenzowie Spółka Jawna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ALKA II Aleksandra. Józef. Bartosz Ligenzowie Spółka Jawna .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup oszklonych drzwi wraz z montażem w celu modernizacji lokalu gastronomicznego prowadzonego przez firmę ALKA II A.J.B. Ligeznowie sp.j..

Skrócony opis operacji: Ryba z miejscowych połowów w menu lokalnej gastronomii – w ramach zakresu. o którym mowa w par. 4 pkt.1 lit. a i b rozporządzenia o wdrażaniu LSR.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej firmy ALKA II A.J.B. Ligenzowie sp.j. poprzez zakup oszklonych drzwi wraz z montażem oraz zatrudnienie 2 osób. Przyczyni się to do powstania nowego lokalu gastronomicznego. w którym będą sprzedawane produkty rybne pochodzą.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 92688.

Kwota Wkładu EFMR: 39392.4.

Kod Pocztowy: 78-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00083-6523.2-SW1610157/18.


Wzrost konkurencyjności firmy i wzrost zatrudnienia poprzez zakup wyposażenia do działalności gastronomicznej4 Rychert Hanna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rychert Hanna.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup wyposażenia do restauracji.

Skrócony opis operacji: 4.01.2001.

Cel operacji: Wzrost konkurencyjności firmy i wzrost zatrudnienia poprzez zakup wyposażenia do działalności gastronomicznej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 95786.29.

Kwota Wkładu EFMR: 37111.85.

Kod Pocztowy: 83-307.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00086-6523.2-SW1110174/18.


Usprawnienie walki z kłusownictwem oraz ochrona zasobów ryb w Gospodarstwie Rybackim „Samoklęski” poprzez doposażenie posiadanej bazy sprzętowej.4 Gospodarstwo Rybackie Samoklęski Sp. z o.o.

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Samoklęski Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Doposażenie Gospodarstwa Rybackiego „Samoklęski”w urządzenia wspomagające walkę z kłusownictwem oraz zabezpieczające przed szkodliwą działalnością chronionych gatunków zwierząt..

Skrócony opis operacji: Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.

Cel operacji: Usprawnienie walki z kłusownictwem oraz ochrona zasobów ryb w Gospodarstwie Rybackim „Samoklęski” poprzez doposażenie posiadanej bazy sprzętowej..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 53682.03.

Kwota Wkładu EFMR: 22814.85.

Kod Pocztowy: 21-132.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00041-6523.2-SW0310077/18.kalkulator wagi bydła, powierzchnia woj mazowieckiego, choszczno nieruchomości, oświadczenie o zmianie nazwiska po ślubie wzór, poplon kiedy siać, biskupiec, kod pocztowy okonek, podatek konsumpcyjny, praca olx szamotuły, nowa kuźnia, urząd gminy budziszewice, siódmy, metody diagnozowania potrzeb edukacyjnych uczniów, co to jest chodnik, asta bud piła, operat szacunkowy wzór…