STOWARZYSZENIE HIPPICUS 00227-6523.2-SW1610375/19

By | 15 maja 2013

Stworzenie nowego obiektu infrastruktury poprzez wybudowanie wiaty rekreacyjno-sportowej w Świnoujściu.4 STOWARZYSZENIE HIPPICUS

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: STOWARZYSZENIE HIPPICUS .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa wiaty rekreacyjno-sportowej w Świnoujściu.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Stworzenie nowego obiektu infrastruktury poprzez wybudowanie wiaty rekreacyjno-sportowej w Świnoujściu..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 352126.02.

Kwota Wkładu EFMR: 254410.95.

Kod Pocztowy: 72-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00227-6523.2-SW1610375/19.


powierzenie społecznościom rybackim wazniejszej roli w rozwoju lokalnym poprzez udział w konkursach i działalniach promocyjnych oraz nawiązanie współpracy regionalnej oraz transnarodowej4 Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej oraz międzynarodowej poprzez organizację imprezy promocyjnej oraz organizację wyjazdu studyjnego mającego na celu w szczególności różnicowanie działalności. wykorzystanie atutów środowiska oraz popularyzację .

Skrócony opis operacji: .

Cel operacji: powierzenie społecznościom rybackim wazniejszej roli w rozwoju lokalnym poprzez udział w konkursach i działalniach promocyjnych oraz nawiązanie współpracy regionalnej oraz transnarodowej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 123609.9.

Kwota Wkładu EFMR: 99813.8.

Kod Pocztowy: 66-520.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00002-6523.3-SW0400002/19.


Propagowanie dobrostanu społecznego oraz dziedzictwa kultury poprzez organizację wydarzenia kulturalnego „Kolorowy ogród”.4 Poddębicki Dom Kultury i Sportu

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Poddębicki Dom Kultury i Sportu .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Kolorowy ogród.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego oraz dziedzictwa kultury poprzez organizację wydarzenia kulturalnego „Kolorowy ogród”..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 41225.

Kwota Wkładu EFMR: 29750.

Kod Pocztowy: 99-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00062-6523.2-SW0510035/18/19.


Wymiana dobrych praktyk poprzez organizację wyjazdu studyjnego4 Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Organizacja wyjazdu studyjnego na Dni Karpia w Dolinie Baryczy.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego.na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.w w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Wymiana dobrych praktyk poprzez organizację wyjazdu studyjnego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 25420.

Kwota Wkładu EFMR: 20526.65.

Kod Pocztowy: 87-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00039-6523.3-SW0210002/18.ścianki giszetowe, kowr olsztyn kontakt, nagrywanie bez zgody rodo, woj warmińsko mazurskie mapa, marta obrycka, ryby symbol, bip iłowo, warzywo na r, montaz parapetow zewnetrznych, gazeta wyborcza redaktor naczelny, podział rachunkowości, kominiarz tczew, odczynniki chemiczne net pl, osłabienie po operacji, paragraf, komańcza, regeneracja reflektorów łódź parkowa 8…